Székhelye: 7370 Sásd, Arad u. 1.
Telefon: 06 72 672-671
E-mail: sasdidosell@gmail.com

Szakmai Egységek:

Házi segítségnyújtás

feladata: 
A házi segítségnyújtás feladata segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevőnek abban, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. További feladat az ellátott fizikai, mentális és egészségügyi állapotának hosszútávon történő megőrzése.

munkatársak:
Barka Józsefné gondozónő
Emmer Tamás gondozó
Hengerics Gáborné gondozónő
Kovács Mária gondozónő
Lembach Ferencné gondozónő

Idősek nappali ellátása / Levendula klub

feladata:
Egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ellátása.
Az idősek nappali ellátása fontos területe az idősebb generáció közösségi életének. Enyhíti az egyedüllét és a magány érzését, segítséget nyújt a társas kapcsolatok ápolásában, a tartalmas időtöltésben. Hozzájárul a napi életritmus megtartásához.
A klub a saját otthonukban élő idősek részére biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését kulturált körülmények között. A nappali ellátás keretében lehetőség van a napi egyszeri meleg étkezés biztosítására.

munkatársak:
Balog Jánosné gondozónő
Deli Judit gondozónő
Geiszkopf Edit gondozónő / terápiás munkatárs
Mohainé Haraszin Zsuzsanna gondozónő / terápiás munkatárs / intézményvezető helyettes
Orosziné Horváth Rita gondozónő
Orbán Éva intézményvezető / klubvezető
Varga Mirjam terápiás munkatárs

Nyitvatartási idő:

Hétfő – Csütörtök 7.30- 16 óráig          Péntek 7.30- 13.30 óráig

Társulási megállapodás
Szervezeti és működési szabályzat
Alapító okirat
Szakmai program

Székhelye: 7370 Sásd, Arad u. 1.
Telefon: 06 72 672-671
E-mail: sasdidosell@gmail.com

Szakmai Egységek:

Házi segítségnyújtás

feladata: 
A házi segítségnyújtás feladata segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevőnek abban, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. További feladat az ellátott fizikai, mentális és egészségügyi állapotának hosszútávon történő megőrzése.

munkatársak:
Barka Józsefné gondozónő
Emmer Tamás gondozó
Hengerics Gáborné gondozónő
Kovács Mária gondozónő
Lembach Ferencné gondozónő

Idősek nappali ellátása / Levendula klub

feladata:
Egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ellátása.
Az idősek nappali ellátása fontos területe az idősebb generáció közösségi életének. Enyhíti az egyedüllét és a magány érzését, segítséget nyújt a társas kapcsolatok ápolásában, a tartalmas időtöltésben. Hozzájárul a napi életritmus megtartásához.
A klub a saját otthonukban élő idősek részére biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését kulturált körülmények között. A nappali ellátás keretében lehetőség van a napi egyszeri meleg étkezés biztosítására.

munkatársak:
Balog Jánosné gondozónő
Deli Judit gondozónő
Geiszkopf Edit gondozónő / terápiás munkatárs
Mohainé Haraszin Zsuzsanna gondozónő / terápiás munkatárs / intézményvezető helyettes
Orosziné Horváth Rita gondozónő
Orbán Éva intézményvezető / klubvezető
Varga Mirjam terápiás munkatárs

Nyitvatartási idő:

Hétfő – Csütörtök 7.30- 16 óráig          Péntek 7.30- 13.30 óráig

Társulási megállapodás
Szervezeti és működési szabályzat
Alapító okirat
Szakmai program