Sásdi Római Katolikus Plébánia

Bodor Kornél plébános
7370 Sásd, Szent Imre u. 24.
Telefon: 06 72 475-580
E-mail: plebania@sasd.hu

 

Irodai nyitva tartás: hétköznap 10.00-12.00

A sásdi kistérség 14 településének és három plébániájának lelki gondozását látjuk el.

Szeretnénk mindenkivel találkozni, beszélgetni, aki itt él vagy ide látogat. Ezért szervezünk csütörtökönként bibliaórát a felnőtteknek, szombatonként ifjúsági szentmisét és ifjúsági klubot a fiataloknak, Baba-klubot a harmadik vasárnapokon a kisgyermekes családoknak a szentmise után. Sokat foglalkozunk a gyerekekkel: 4 iskolában, 4 óvodában vagyunk jelen hittanos foglalkozásokkal, ehhez kapcsolódóan nyári táborokat, ádventi játszóházat, kirándulásokat, valamint ministránsfoglalkozásokat szervezünk.

Honlapunkon megtalálható az egész évi programunk, a szentmisék rendje, az egyházi ünnepek, az egyházközségek ünnepei (búcsúk, elsőáldozás, bérmálás, szentségimádási nap), a plébánia havonként megjelenő újságjának eddigi számai, hírek, linkek, a kistérség fiataljai számára szervezett ifjúsági programjaink, rendszeres ima- és beszélgetős alkalmaink.

Az élet minden területén ott szeretnénk lenni örömünkkel, hogy Krisztus feltámadt, és benne új életet nyertünk az Egyház közösségében. Beszélgetünk a családokkal a gyermekkeresztelő előtt, beszélgetéssorozatban készülünk fel a jegyesekkel a keresztény házasságra, lelki napot és lelkigyakorlatot tartunk a bérmálkozó fiataloknak, hogy jobban megismerjék magukat, egymást és ezen keresztül a Mennyei Atyát, aki szeret minket.

Ott vagyunk a települések ünnepein, évente háromszor magyar és német adományokat továbbítunk a rászoruló családoknak a plébániai Caritas Csoporton keresztül. Gyűjtéseket, jótékonysági koncerteket szervezünk a fiatalok nyári táborozására. Látogatjuk a betegeket, együtt vagyunk a gyászolókkal fájdalmukban. Próbálunk segíteni a válságba jutott családokon. Szeretnénk ünnepeinket olyanná tenni, hogy bennük mindenki megnyugvást, célt és elköteleződést találjon.

A Sásdi Plébániához tartozó falvak:

 • Sásd
 • Meződ
 • Vázsnok
 • Felsőegerszeg
 • Varga
 • Oroszló
 • Kisbodolya
 • Kishajmás
 • Szatina
 • Palé
 • Gödre (Kiskeresztúr,Szénáspuszta)
 • Gödreszentmárton
 • Baranyajenő
 • Baranyaszentgyörgy
 • Tormás (Felsőkövesd)
 • Szágy