7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.
Telefon: 06 72 575-013
E-mail: ovoda@sasdiamk.hu
Honlap: www.sasdiovi.hu

Intézményvezető / ÁMK igazgató: Gálné Banizs Gabriella
Intézményvezető helyettes: Rillné Bukovics Valéria
Vezetői feladatokkal megbízott kisgyermeknevelő: Illés Diána

Sásdon az első óvoda 1904 tavaszán nyílt meg, mai helyére 1949-ben költözött. 2009. július 1-jéig szervezetileg és szakmailag önálló óvodaként működtünk. 2009. július 1-jétől a Sásdi Általános Művelődési Központ szakmailag önálló intézményegységeként ellátjuk Sásd, és a környező 7 település (Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Tarrós, Varga és Vázsnok községek) gyerekeinek óvodai nevelését. Az óvodából kikerülő tanköteles korú gyermekeket helyi általános iskola fogadja. A gyermeklétszám változásával párhuzamosan nőtt az óvónők, a gyermekcsoportok száma is. A kezdeti 1 csoportból 1968-ban 3, 1977-ben 6, majd 1981-ben 7 csoport lett. 1991-96-ig ismét 6, majd az 1998-99-es nevelési évet kivéve (amikor a magas gyermeklétszám miatt indokolttá vált a 6. csoport átmeneti működtetése) 5 csoportos óvodaként működtünk, egészen a 2006/2007. nevelési év végéig. 2010. július 1-jétől óvodánkhoz szakmailag önálló 1 csoportos bölcsőde csatlakozik, amely 2011 szeptemberétől fogadja a gyermekeket. Új nevünk Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje.
100 éves óvodánkban jelenleg 5 csoport működik, valamennyi vegyes életkorú, vagyis mindenütt megtalálható az alig 3 éves éppúgy, mint a 6-7 éves korú gyermek. A csoportösszetétel ezáltal sokkal családiasabb, életszerűbb- az új kicsik beszoktatása hamarabb lezajlik, hiszen a testvérek, barátok, ismerősök, a nagyobb gyermekek segítik a kapcsolatteremtést, a könnyebb beilleszkedést.
Bölcsődei csoportunk engedélyezett létszáma 12 fő, az óvodai csoportok a beiratkozástól függően 20-25 fővel indulnak.
Óvodánkban, bölcsődénkben minden szakképzett, gyermekszerető, gyermekekhez értő óvónő, gondozónő és dajka azért dolgozik, hogy olyan gyermekközpontú óvodai életet alakítsuk ki, ahol a derű, a nyugalom, a jó közérzet a jellemző, ahol gondoskodni tudunk a 3-6-7 éves gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítéséről.
Az egyéni szükségletek mellett törekszünk a társas szükségletek kielégítésére, amely jelenti a felnőttekkel, társakkal való jó kapcsolat alakítását és az együttműködést. Kiemelt figyelmet fordítunk az alkalmazkodó képesség, önállóság, segítőkészség, udvariasság, figyelmesség, türelem, tolerancia, kitartás, a konfliktuskezelés képességének alakítására.
Valljuk, hogy az óvodáskor legfőbb tevékenysége a játék és a mozgás, ezért ezeket a területeket kiemelten kezeljük. Folyamatos életszervezés mellett elég időt hagyunk a játékra, biztosítjuk a mindennapos mozgás lehetőségét.
Sokféle tevékenységforma (mesélés, verselés, éneklés, zenehallgatás, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, bábozás, dramatizálás, séta, kirándulás, kísérletezés, stb.) kínálatával biztosítjuk, hogy a gyerekek megfelelő ismeretek, képességek birtokában kezdhessék meg az iskolai életet.
Fontosnak tarjuk, hogy az óvodás évek alatt minden gyermek, önmagához képest fejlődjön. A fejlődést nem erőltetjük, de folyamatosan nyomon kísérjük, szükség esetén segítséget nyújtunk a továbblépéshez. Mottónk: „Semmit nem végzünk el a gyermek helyett, de mindenben segítjük, amikor arra szüksége van.”
Óvodánkat a rugalmas, részben folyamatos napirend jellemzi. Ez egyrészt biztonságot ad a gyermeknek, mert pontosan tudja, hogy mikor mit várnak el tőle a felnőttek és a gyermekek. Másrészt a napirend rugalmassága lehetővé teszi, hogy egyéni tempó, teljesítőképesség, egyéni igény szerint végezzék a gyerekek a különböző tevékenységeket.
Az óvodánkba kerülő gyermekek a Süni, a Napocska, a Hétszínvirág, a Micimackó, vagy a Teddy csoport óvodásai lehetnek. Az utóbbi csoportban magyar-német kényelvű nevelés folyik, ahol arra törekszünk, hogy a napi tevékenységek közben természetes módon fejlődjön a gyermekek nyelvi kultúrája, a kisebbségi nyelv és kultúra iránti érzékenysége: a gyermekek ismerkednek a német nyelvvel, tanulgatnak német nyelvű mondókákat, verseket, dalokat is. Nevelési célkitűzéseink megvalósításában fontosnak tartjuk a családi házzal való szoros együttműködést, a jó kapcsolat kialakítását. Mindennapi találkozásaink mellett, az óvoda-család kapcsolatot a közös programok alkalmával igyekszünk elmélyíteni.

Dolgozóink:

Óvodapedagógusok

Blumenschein Erika Óvodapedagógus
Gálné Banizs Gabriella Szakvizsgázott óvodapedagógus
Hammer-Stepper Viktória Német nemzetiségi óvodapedagógus
Haraszin Lívia Óvodapedagógus
Dobosi Kitti Óvodapedagógus
Konczné Téwich Adrienn Német nemzetiségi óvodapedagógus
Lukácsné Hrotkó Zita Óvodapedagógus
Rillné Bukovics Valéria Német nemzetiségi óvodapedagógus
Schmidtné Fenyvesi Gyöngyi Óvodapedagógus
Stadler Míra Bettina Óvodapedagógus
Sebőkné Nickl Melinda Óvodapedagógus
Szivák-Böröcz Anita Óvodapedagógus
Tóth Petra Óvodapedagógus

Nevelőmunkát segítők

Takácsné Szili Izabella Óvodatitkár
Farkasné Rostás Gabriella Szakképzett dajka
Keserűné Győri Rózsa Pedagógiai asszisztens
Kissné Hipp Mónika Szakképzett dajka
Simon Etelka Szakképzett dajka
Sohonyainé Kovács Éva Szakképzett dajka
Orsós Brigitta Szakképzett dajka

Bölcsődei dolgozók

Illés Diána Kisgyermek nevelő-gondozó
Hirné Hortobágyi Júlia Szakképzett dajka
Razgyelné Dobszai Valéria Kisgyermek gondozó

Technikai dolgozók

Buzás Istvánné Munkatárs
Varjú Gabriella Munkatárs
Képli Károly Munkatárs


Letölthető dokumentumok:

Feltöltés alatt