Tájékoztató az ellenőrzött bejelentés céljából használható hivatalos e-mail címről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes engedélyezési eljárások helyett ún. ellenőrzött bejelentéshez köti a kérelmezett tevékenységet, jog gyakorlását. A Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez tartozó ügyek közül ez az egyszerűsített ügyintézés a következőkre terjed ki:

 • kereskedelmi üzlet működési engedélye,
 • telepengedély,
 • háztartási igényeket kielégítő kút létesítése, üzemeltetése, fennmaradása és megszüntetése,
 • háztartási szennyvíz tisztítását, elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítése, üzemeltetése, fennmaradása és megszüntetése.

A bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az ügyfélkapu útján, űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Az e-mail útján tett bejelentést a titkarsag@sasd.hu e-mail-címre kell megküldeni.

Az engedélyezési eljárásokért egyébként fizetendő illeték felét (pl. a szennyvízszikkasztókra 1.500 forint illetéket) kell leróni, illetve igazgatási szolgáltatási díj felét (pl. telepengedély esetében 2.500 forintot) kell befizetni az ellenőrzött bejelentési eljárásban.

1. Szociális és Gyermekvédelmi Hatósági Ügyek

Tájékoztató a szociális és gyermekvédelmi hatósági ügyekben benyújtott kérelmekhez
Sásd Város Önkormányzata az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelete

1.1. Települési támogatás (átmentei-, szülési-, temetési-, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, szociális kölcsön, lakásfenntartási-, gyógyszer-, térítési díj támogatás)

1.2. Fiatalok lakáshoz jutási támogatása

1.3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapításához új formanyomtatványok az alábbi linken érhetők el:

2. Ipari és Kereskedelmi Ügyek

TÁJÉKOZTATÓ A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK RÉSZÉRE

2.1. Telepengedély

2.2. Kereskedelmi tevékenység, üzlet működési ügyek és szálláshely működési ügyek

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy kereskedelmi, szálláshely tevékenység bejelentését, valamint engedély kérelmét 2018-tól, telephely bejelentését, telepengedély iránti kérelmét 2020-tól  csak elektronikusan tudjuk fogadni.

Kereskedelmi és szálláshely, továbbá ipari, szolgáltató (telephely) tevékenység folytatásához bejelentést tenni illetve kérelmet benyújtani az E-Önkormányzat Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap lehet. Itt kétféle szolgáltatást is biztosítanak:

 • Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

 • Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő ügyintézéshez azonosítás szükséges, így rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval (a regisztrációról bővebb információ a  https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio címen érhető el).

Felhívjuk figyelmüket, hogy gazdálkodó szervezet ügyfél (az egyéni vállalkozó is ennek minősül) az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét. Ennek feltétele a – 2018. január 1-től kötelező – cégkapu regisztráció (https://cegkapu.gov.hu)

Az Önkormányzati Hivatali Portálon a tevékenység végzésének helye, a település nevének kiválasztása, majd az ágazat lenyíló ablakából az ipar-kereskedelem menüpontot választva megtalálhatja az ügyek elektronikus intézését biztosító nyomtatványokat (űrlapokat). Ezek a következők lehetnek:
(üzleti, azaz kereskedelemi tevékenység ügytípuson belül:)

 • BEJELENTÉS NEM ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁRÓL (ÚJ BEJELENTÉS, MÓDOSÍTÁS ÉS MEGSZÜNTETÉS IS),
 • MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁHOZ (ÚJ KÉRELEM ÉS  MÓDOSÍTÁS EGY NYOMTATVÁNYON)
 • MÜKÖDÉSI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSI KÉRELEM

(szálláshely ügytípuson belül:)

 • SZÁLLÁSHELY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM, BEJELENTÉS
 • SZÁLLÁSHELY MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSE
 • ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYRŐL

(telepengedély, azaz ipari-szolgáltató tevékenység ügytípuson belül:)

 • IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
 • IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK BEJELENTÉSE
 • IPARI TEVÉKENYSÉG MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSE
 • SZÉKHELY, TELEPHELY, EGYÉB IPAR- ÉS KERESKDELEMI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ BEJEGYZÉS, VALAMINT JÁRMŰ TÁROLÁSI HELY IGAZOLÁSI KÉRELEM

A 2021. január 1-jétől kezdeményezett eljárás illetékmentes.

Szükséges, a kitöltött adatlaphoz csatolandó (szkennelendő) dokumentumok:

 • a telepengedély iránti kérelemhez 5000 Ft igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról szóló kivonat, melyet a következő számlaszámra kell utalni: 11731111-15331933-03470000 (Sásd), 11731111-15555290-03470000 (Felsőegerszeg), 11731111-15555300-03470000 (Meződ), 11731111-15555324-03470000 (Palé), 11731111-15555331-03470000 (Varga), 11731111-15555348-03470000 (Vázsnok), a tevékenység helye szerint kiválasztva.
 • Egyéb szükséges melléklet:
 1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet, telephely, szálláshely esetében az ingatlan használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (bérleti szerződés, nyilatkozat, stb., a tulajdoni lap kivételével).
 2. Haszonélvezet esetében – ha nem a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat (nyilatkozat).
 3. Közös tulajdonban álló üzlet, telephely, szálláshely esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak (összes) hozzájárulását igazoló okirat (nyilatkozat).

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért ha a beadvány hiányos, a tevékenységet nem tudjuk nyilvántartásba venni, az eljárást megszüntetjük.

Az üzlet megnyitásához szükséges, nyomtatványboltban megvásárolható vásárlók könyvét ügyfélfogadási időben (Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Dózsa György utca 32. 1. emelet 25. hétfő, szerda: 8-16, kedd, péntek: 8-11) hitelesítjük.

Üdvözlettel:
Koszorus Tímea
aljegyző
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
7370 Sásd, Dózsa György u. 32.
Tel.: 06 / 72-576-527
E-mail: aljegyzo@sasd.hu

2.3. Nyilvántartások

A jegyző által nyilvántartásba vett üzletek, kereskedelmi tevékenység, piac- és vásár üzemeltetés adatai az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás elektronikus felületén tekinthetőek meg:

https://tst-oknyir.kh.gov.hu

3. Hagyatéki Eljárás

4. Adóügyek

4.1. Helyi iparűzési adó

4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4.3. Építményadó

4.4. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéséhez kapcsolódó talajterhelési díjhoz

4.5. Adó- és értékbizonyítvány

Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni.
A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

Sásd Város Önkormányzata részére megnyitott kincstári számla adatai:
Önkormányzat neve: SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Számla száma: 10024003-00341194-02120018
Számla IBAN száma: HU86 1002 4003 0034 1194 0212 0018

Felsőegerszeg Község Önkormányzata részére megnyitott kincstári számla adatai:
Önkormányzat neve: FELSŐEGERSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Számla száma: 10024003-00004663-02120019 
Számla IBAN száma: HU36 1002 4003 0000 4663 0212 0019  

Gödre Község Önkormányzata részére megnyitott kincstári számla adatai:
Önkormányzat neve: GÖDRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Számla száma: 10024003-00353614-02120018 
Számla IBAN száma: HU68 1002 4003 0035 3614 0212 0018  

Meződ Község Önkormányzata részére megnyitott kincstári számla adatai:
Önkormányzat neve: MEZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Számla száma: 10024003-00004709-02120014 
Számla IBAN száma: HU61 1002 4003 0000 4709 0212 0014  

Palé Község Önkormányzata részére megnyitott kincstári számla adatai:
Önkormányzat neve: PALÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Számla száma: 10024003-00004725-02120012 
Számla IBAN száma: HU43 1002 4003 0000 4725 0212 0012  

Varga Község Önkormányzata részére megnyitott kincstári számla adatai:
Önkormányzat neve: VARGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Számla száma: 10024003-00004768-02120017 
Számla IBAN száma: HU54 1002 4003 0000 4768 0212 0017  

Vázsnok Község Önkormányzata részére megnyitott kincstári számla adatai:
Önkormányzat neve: VÁZSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Számla száma: 10024003-00004770-02120012 
Számla IBAN száma: HU83 1002 4003 0000 4770 0212 0012 

Erre az elszámolási számlára lesz lehetőségük az adózóknak 2023. január 1-jétől euróban vagy amerikai dollárban deviza átutalással teljesíteni a helyi iparűzési adó fizetésüket.

Felhívjuk az adózók figyelmét arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.
Figyelem! A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani!

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

5. Földhaszonbérleti és adás-vételi ügyek hirdetményi úton történő közlése

5.1. Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem
5.2. Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

6. Birtokvédelmi eljárás

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról tájékoztató

Használatra ajánlott kérelem - Birtokvédelmi eljárás megindításához

7. Kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyeztetése

Tájékoztató

Vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területek

8. Vadkár ügyek

Mezőgazdasági vadkár bejelentése és vadkárbecslési eljárás iránti kérelem

9. Valamennyi eljárásban felhasználható nyomtatványok

Nyilatkozat költségmentességi kérelem elbírálásához

Java futási környezet (JRE) telepítése

Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogram a Java-alapú nyomtatványokhoz, az AbevJava továbbfejlesztett változata.

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához - K01 nyomtatvány

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben - P26 nyomtatvány

10. Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató A Hivatali Eljárás Során Megvalósuló Adatkezelésről