Tájékoztató az ellenőrzött bejelentés céljából használható hivatalos e-mail címről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes engedélyezési eljárások helyett ún. ellenőrzött bejelentéshez köti a kérelmezett tevékenységet, jog gyakorlását. A Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez tartozó ügyek közül ez az egyszerűsített ügyintézés a következőkre terjed ki:

 • kereskedelmi üzlet működési engedélye,
 • telepengedély,
 • háztartási igényeket kielégítő kút létesítése, üzemeltetése, fennmaradása és megszüntetése,
 • háztartási szennyvíz tisztítását, elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítése, üzemeltetése, fennmaradása és megszüntetése.

A bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az ügyfélkapu útján, űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Az e-mail útján tett bejelentést a titkarsag@sasd.hu e-mail-címre kell megküldeni.

Az engedélyezési eljárásokért egyébként fizetendő illeték felét (pl. a szennyvízszikkasztókra 1.500 forint illetéket) kell leróni, illetve igazgatási szolgáltatási díj felét (pl. telepengedély esetében 2.500 forintot) kell befizetni az ellenőrzött bejelentési eljárásban.

1. Szociális és Gyermekvédelmi Hatósági Ügyek

Tájékoztató a szociális és gyermekvédelmi hatósági ügyekben benyújtott kérelmekhez
Sásd Város Önkormányzata az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelete

1.1. Települési támogatás (átmentei-, szülési-, temetési-, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, szociális kölcsön, lakásfenntartási-, gyógyszer-, térítési díj támogatás)

1.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

1.3. Fiatal házasok letelepedési támogatása

 

2. Ipari és Kereskedelmi Ügyek

2.1. Telepengedély

2.2. Kereskedelmi tevékenység, üzlet működési ügyek és szálláshely működési ügyek

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom, hogy kereskedelmi, szálláshely tevékenység bejelentését, valamint engedély kérelmét 2018-tól, telephely bejelentését, telepengedély iránti kérelmét 2020-tól csak elektronikusan tudjuk fogadni.

Kereskedelmi és szálláshely, továbbá ipari, szolgáltató (telephely) tevékenység folytatásához bejelentést tenni illetve kérelmet benyújtani az E-Önkormányzat Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap lehet. Itt kétféle szolgáltatást is biztosítanak:

 • Ügykövetés
  A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.
   
 • Ügyindítás
  Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő ügyintézéshez azonosítás szükséges, így rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval (a regisztrációról bővebb információ a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio címen érhető el).

Felhívjuk figyelmüket, hogy gazdálkodó szervezet ügyfél (az egyéni vállalkozó is ennek minősül) az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét. Ennek feltétele a – 2018. január 1-től kötelező – cégkapu regisztráció (https://cegkapu.gov.hu)

Az Önkormányzati Hivatali Portálon a tevékenység végzésének helye, a település nevének kiválasztása, majd az ágazat lenyíló ablakából az ipar-kereskedelem menűpontot választva megtalálhatja az ügyek elektronikus intézését biztosító nyomtatványokat (űrlapokat).

Ezek a következők lehetnek:
(üzleti, azaz kereskedelemi tevékenység ügytípuson belül:)
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról (új bejelentés, módosítás és megszüntetés is),
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához (ÚJ KÉRELEM és  MÓDOSÍTÁS EGY NYOMTATVÁNYON)
MÜKÖDÉSI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSI KÉRELEM

(szálláshely ügytípuson belül:)
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYRŐL

(telepengedély, azaz ipari-szolgáltató tevékenység ügytípuson belül:)
Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskdelemi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem

Illetékfizetési eljárás:
Az E-ügyintézési tv. 24.§ (2) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügye során köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

Szükséges, a kitöltött adatlaphoz csatolandó (szkennelendő) dokumentumok:

 • 3000 Ft eljárási illeték, a telepengedély iránti kérelemhez 5000 Ft igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról szóló kivonat, melyet a következő számlaszámra kell utalni:
  11731111-15331933-03470000 (Sásd),
  11731111-15555290-03470000 (Felsőegerszeg),
  11731111-15555300-03470000 (Meződ),
  11731111-15555324-03470000 (Palé),
  11731111-15555331-03470000 (Varga),
  11731111-15555348-03470000 (Vázsnok) a tevékenység helye szerint kiválasztva.
 • Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért ha a beadvány hiányos, tevékenységet nem tudjuk nyilvántartásba venni, az eljárást megszüntetjük.
 • Egyéb szükséges melléklet:

1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet, telephely esetében az ingatlan használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (bérleti szerződés, nyilatkozat, stb., a tulajdoni lap kivételével).
2. Haszonélvezet esetében – ha nem a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat (nyilatkozat).
3. Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak (összes) hozzájárulását igazoló okirat (nyilatkozat).

Az üzlet megnyitásához szükséges, nyomtatványboltban megvásárolható vásárlók könyvét ügyfélfogadási időben (Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Dózsa György utca 32. 1. emelet 25. hétfő, szerda: 8-16, kedd, péntek: 8-11) hitelesítjük.

Üdvözlettel:
Koszorus Tímea
aljegyző
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
7370 Sásd, Dózsa György u. 32.
Tel.: 06 / 72-576-527
E-mail: aljegyzo@sasd.hu

2.3. Nyilvántartások

3. Hagyatéki Eljárás

4. Adóügyek

4.1. Helyi iparűzési adó

4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4.3. Építményadó

4.4. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéséhez kapcsolódó talajterhelési díjhoz

4.5. Adó- és értékbizonyítvány

5. Földhaszonbérleti és adás-vételi ügyek hirdetményi úton történő közlése

5.1. Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem
5.2. Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

6. Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, illetve a birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a kereset benyújtásához szükséges elektronikus űrlapok

Java futási környezet (JRE) telepítése

Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogram a Java-alapú nyomtatványokhoz, az AbevJava továbbfejlesztett változata.

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához - K01 nyomtatvány (Innen lesz letöltehtő!)

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben - P26 nyomtatvány (Innen lesz letölthető!)

7. Kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyeztetése

FELHÍVÁS

Baranya Megyei Kormányhivatal tájékoztatója

Új kút vízjogi engedélyezési kérelem

Kérelem és műszaki dokumentáció a 2018. január 1. előtt létesített kutak fennmaradási engedélyezéséhez

Kút vízjogi megszüntetési kérelem

8. Valamennyi eljárásban felhasználható nyomtatványok

Nyilatkozat költségmentességi kérelem elbírálásához