Lakóssági fórum jegyzőkönyve

Vállalkozói fórum jegyzőkönyve

Műszaki leírás

Kedvezményezett: Sásd Város Önkormányzata 
Konzorciumi partner: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
Elnyert támogatás összege: 347 970 818.-Ft

Megvalósítási időszak: 2018.08.01. - 2022.12.15.

A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA Sásd városközpontjának komplex rehabilitációja a település hosszú távú, fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítése érdekében.

A FEJLESZTÉS KONKRÉT CÉLJA a lakosság és a családok számára vonzó, modern városközpont kialakítása a közterek és a közparkok megújítása révén, másrészt a városközpontban található kereskedelmi egységek megújítása, a városkép javítása, a település kereskedelmi/szolgáltató központ funkciójának erősítése érdekében.

A PROJEKT BEAVATKOZÁSI TERÜLETE Sásd ITS-ben lehatárolt Városközponti akcióterület (településközponti belterület) része, annak méreténél szűkebb. A fejlesztési területek az alábbi terület-felhasználási egységekbe tartoznak: 356 hrsz., Kö-6 közlekedési terület, lakó és kiszolgáló út; 365/1 hrsz. – Vt-2 vegyes terület, településközpont; 44 hrsz. – zöldterület, közpark; 43 hrsz. - Kö-6 közlekedési zterület, lakó és kiszolgáló út; 118 hrsz. – Kö-6 közlekedési terület, lakó és kiszolgáló út.

TEVÉKENYSÉGEK: Önállóan támogatható 3.1.1.2 a) tevékenység keretében valósulnak meg a zöldfelület rekonstrukciós tevékenységek. 3.1.1.2 c) I.2. tevékenység irányul a gazdaságélénkítésre, az üzletsorok építését tartalmazza. Önállóan nem támogatható választható tevékenységek keretében kerül megépítésre a Temető utca Deák tér közti gyalogos átkötés, utcabútorok beszerzése, a Hősök terén a köztérrendezés és parkolóhely rendezés. Kötelező tevékenységként megvalósulnak a soft szemléletformálási programok (települési arculat, helyi identitás) teljes körű akadálymentesítés, energiahatékonyság, nyilvánosság, partnerségi tervezés.