A Sásdi Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) a Hivatal épületében (Sásd, Dózsa György utca 32. szám alatt) az emeleten található meg. Telefonszáma: 72/576-520, e-mail címe: jegyzo@sasd.hu . Személyesen a hivatal 2., 5. és 6. számú irodájában lehet választási ügyben eljárni, így

I. központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (pl. nemzetiségi regisztráció, adatletiltás stb.) intézni,

II. szavazóköri névjegyzéki kérelmeket benyújtani:

  • mozgóurna iránti kérelmet a szavazás napját megelőzően (a szavazás napján 12 óráig mozgóurna iránti igényt a szavazatszámláló bizottságnál kell előterjeszteni)
  • átjelentkezési kérelmet, ha valaki a szavazás napján a bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni, illetve áthelyezési kérelmet a választási bizottság tagja és jegyzőkönyvvezetője részéről.

A névjegyzéki kérelmek személyesen, kézbesítési meghatalmazott útján vagy a www.valasztas.hu honlapon keresztül KAÜ azonosítással (ügyfélkapuval) is benyújthatók. A választási ügyintézés részletes információit a www.valasztas.hu/ugyintezes tartalmazza, további információ helyben a HVI fenti elérhetőségein (személyesen, telefonon, e-mail-ben) kérhető.

Itt lehet továbbá megtekinteni az informatikai rendszerben a szavazóköri névjegyzéket, és pótolni a hiányzó értesítőt.

III. A HVI intézi a jelöltállítással (ajánlóív igénylés, jelöltbejelentés) kapcsolatos ügyeket is. Az ajánlóívek kiadásának legkorábbi napja: 2024. április 20. szombat, ezen a napon 8-16 óra között rendkívüli ügyfélfogadást tartunk Sásdon, a gödrei kirendeltségen pedig 13-16 óra között lesz ügyfélfogadás.

IV. A jelöltek és jelölő szervezetek a HVI-nél adhatják le a választási bizottságok (Sásdon a 3 szavazatszámláló bizottság és a helyi választási bizottság, Gödrében a 2 szavazatszámláló bizottság és a helyi választási bizottság, Felsőegerszegen, Meződön, Paléban, Vargán és Vázsnokon a Helyi Választási Bizottság) delegálónként legfeljebb 2 tagjának megbízását 2024. május 31-én 16 óráig.

V. A választással kapcsolatos jogorvoslati kérelmek – a rövid jogorvoslati határidőre tekintettel – a hivatali munkaidőn kívül szombaton és vasárnap 8-16 óra között is benyújthatók, az alábbi telefonszámokon való bejelentést és egyeztetést követően: 20/5199693 (Koszorus Tímea HVI vezető).

VI. A nemzetiségi jelölő szervezetek a 2024. május 2. és 27. napi adatszolgáltatás iránti igényt ezeken a napokon 8-16 óra között nyújthatják be.

VII. Gödre község tekintetében a kérelmek benyújtása, jelöltállítás ügyintézése, szavazóköri névjegyzék megtekintés és értesítő pótlás folyamatosan Sásdon, továbbá kijelölt napokon a kirendeltségen (Gödre, Béke utca 4.) is történik. A gödrei választási ügyfélfogadás időpontjai:
2024. április 20. szombat 13-16 óra,
2024. április 23. kedd 14-16 óra
2024. április 25. csütörtök 8-11 óra
2024. április 30. kedd 14-16 óra
2024. május 2. csütörtök 8-11 óra