Akadálymentesített verzió

Integrált térségi gyermekprogramok a Hegyháti Járásban
„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK” EFOP- 1.4.2-16-2016-00023

“A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk:
gyökerek és szárnyak.”
(Goethe)

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ
Gyerekesély Iroda:
7370 Sásd, Rákóczi u. 41.
72/671-156

gyepsasd@gmail.com

Gyerekesély Iroda:
Projektmenedzser: Rab Norbert
Pénzügyi vezető: Nagy Lajos László
Szakmai vezető: Gábor Gyula

Szakkoordinátorok:
Rumbus Tamás – Szociális és Gyermekjóléti szakkoordinátor
Vlasicsné Bocz Krisztina – tanulássegítési, köznevelési, közösségfejlesztési és kisebbségi szakkoordinátor
Váradi Jánosné – koragyerekkori és egészségügyi szakkoordinátor
Kőműves József – foglalkoztatási és IT szakkoordinátor

Közösségi terek
Kisvaszari Közösségi és Szolgáltató Ház
7381 Kisvaszar, HRSZ 181

Munkatársak:
Hosszú Sándor Gergely – Közösségi Ház vezető
Hörnyékiné Blum Bernadett – Kulturális munkatárs
Rajta Virág – Programszervező

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 8 00-18 00-ig
Szombat: 12 00-18 00-ig

Baranyajenői Napraforgó Napközi
7385 Baranyajenő, Várhegy u. 20.

Munkatársak:
Pintér Istvánné – Napközi vezető
Baloghné Kovács Anita – Kulturális munkatárs, programszervező

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek:
0-6 évesek számára: 9 00-12 00-ig
7-18 évesek számára: 14 00-18 00-ig 

Nagyhajmási Hétszínvirág Napközi
7343 Nagyhajmás, Fő út 43.

Munkatárs:
Keresztesi Krisztina – Napközi vezető

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 10 00-16 00-ig

Mekényesi Kölyökkuckó Napközi
7344 Mekényes, Fő u. 133.

Munkatárs:
Bátai Éva - Programszervező

Nyitva tartás:
Kedd-Szombat: 14 00-18 00-ig

Oroszlói Bárka Gyermek és Ifjúsági Klub
7370 Oroszló, Petőfi u. 29.

Munkatárs:
Hir Szilvia – Programszervező

Nyitva tartás:

Munkatársak:
Iskolapszichológus: Takács Bálint – Mindszentgodisa, Sásd, Gödre, Vásárosdobó, Mágocs, Bikal
Iskolai szociális munkás: Jánosi Imre – Mindszentgodisa, Sásd, Gödre, Vásárosdobó, Mágocs, Bikal 

Gyógypedagógiai asszisztens: Buzás Erzsébet – Tormás, Baranyajenő, Vásárosdombó óvodái
Szociális asszisztens: Babodi Csilla – Sásdi Család és Gyermekjóléti Központ, Gyerekesély Iroda

Családmentorok:
Fichter Gabriella – Gerényes, Tékes, Ág
Németh Angéla – Tormás, Szágy, Sásd
Családsegítő: Kovács-Lónay Evelin – Kisvaszar 

Egyéb szolgáltatások:
Jogi segítségnyújtás: Dr. Dallos Attila
Sásdi Család és Gyermekjóléti Központ, Gyerekesély Iroda egyeztetett időpontban, havonta

Adósságkezelés: Faodú Egyesület – Illés Titanilla
Sásdi Család és Gyermekjóléti Központ Szolgálatainak helyszínein, havonta

Civil Fórum: Urvald Péter – civil segítő

Egészségügyi szűrésekre eljutás segítése: Kapcsolatfelvétel a családmentorokon és a családsegítő munkatársain, területi védőnőkön keresztül

Biztos kezdet szemléletű programok


Gyermek a családban:
Helyi szükségletekre épülő, a gyermekeket és családjaikat érintő szemléletformálás. Célja a családok, mint a szocializációs folyamat elsődleges helyszínének erősítése. A 0-3 éves gyermeket nevelő szülők aktív részesei legyenek gyermekük harmonikus személyiségfejlődésének, és tevőlegesen tudjanak részt venni saját élethelyzetük megváltoztatásában. Támaszt és segítséget nyújt a várandós anyáknak a szülői szerepre való felkészülésben, a gyermek megszületése után a gondozási nevelési feladatokban, az együttműködési funkciókban. Kéthavonta öt éven át.

Helyszínei:

  • Nagyhajmás – Napközi
  • Sásd - Bölcsőde
  • Baranyajenő- Napközi
  • Kisvaszar- Közösségi ház
  • Tormás – Óvoda

Családi délutánok:
A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és a szülők kapcsolata tekintetében a bölcsődékben, óvodákban, iskolák alsó tagozatában és más kisgyermekkori szolgáltatásokban. Előadások, csoportok, foglalkozások.

Helyszínei:
Évente 5 alkalommal

  • Bakóca- Kultúrház
  • Gödre – Kultúrház
  • Sásd - Óvoda
  • Szágy - Közösségi ház
  • Ág - Kultúrház

Pályaorientációs programok

Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági korosztálynak.

A Hegyháti Járás 5 mikrotérségének központjaiban, Sásd, Mágocs, Vásárosdombó, Gödre, Mindszentgodisa, 5 év alatt minden évben más mikrotérségi központban kerül megvalósításra,.

„Neked való – életre való!” interaktív műhelymunka sorozat 14-18 évesek számára.

„Az én pályám!”- ösztönző pályaválasztási és pályaorientációs programsorozat 7-8. évfolyamosok számára. Célja, hogy különböző eszközökkel segítse a pályaválasztás előtt álló diákokat a továbbtanulás irányának kiválasztásában.

Prevenciós programok

Klasszikus, interaktív prevenciós foglalkozások a Hegyháti Járás 5 mikrotérségének általános iskoláiban, (Sásd, Mágocs, Vásárosdombó, Gödre, Mindszentgodisa) és a programban működő közösségi terekben.

Kortárs segítő képzés 15-18 évesek számára. - PszC Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskola

Szabadidős programok

Egy hetes napközi táborok Mindszentgodisán és Tormáson, 5 éven keresztül.

Balatoni tábor a gyerekesély programban résztvevő

Úszásoktatás a Járás oktatási intézményei óvodásai és alsótagozatosai számára 5 éven keresztül.

Települések gyermekei közötti nyári vetélkedők, túrák, sportversenyek:

Sportrendezvényeket az alábbi településeken tervezünk: (az 5 év alatt 6 alkalommal)

Oroszló, Nagyhajmás, Tormás, Baranyajenő, Kisvaszar, Mindszentgodisa.

Foglalkoztatási Programelem

A tevékenység célja, hogy tervezhető, elérhető, kiegészítő jövedelmet biztosítson a Hegyháti Járás területén élő, gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek szüleinek. Ezzel a programmal folyamatos mentorálás mellett, egyszerű, kétkezi munkával biztosítható a plusz bevétel, mely a családon keresztül a gyermekek helyzetét is javítja, ezáltal is csökkentve további leszakadásukat.

Programba jelentkezés Kőműves József szakkoordinátornál lehetséges a gyepsasd@gmail.com címen, vagy a Családsegítő Szolgálatok munkatársainál.

Programok szakemberek számára

Szakmaközi megbeszélések szervezése a Járás szakemberei számára.

Szakmai műhelyek tartása a Járás szakemberei számára.

Szakmai továbbképzések:

Pedagógusok számára
Vidám gyermek 7 szokása képzés – általános iskolai pedagógusok számára
Veronika program – óvodapedagógusok számára

Családsegítő munkatársai számára:
Mediátor képzés

A GYEP Program segítő szakemberei és a Családsegítő munkatársai számára:
Prevenciós csoportvezetői módszertani képzés

Tanulmányutak:
Az 5 év alatt 3 szakmai tanulmányút védőnők, szociális területen dolgozó szakemberek, és óvónők részére jó gyakorlatok megismerése céljából.

Gyerekesély Bizottság

A Gyerekesély Bizottság képviselheti és érvényt szerezhet a járás szegény, többnyire halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekeinek, együttműködik a járás területén működő önkormányzatokkal, társulásokkal. Ezzel egyidejűleg összeköti a területi döntéshozókat és a tevékenység célcsoportját. Betölti a gyerekesély tevékenység stratégiai tervező szintjét: folyamatosan elemzi, értelmezi a gyerek szükségleteket, kezdeményez, cselekvési irányokat határoz meg.

A Bizottság Krízis alapot működtet, amely célja:

Krízistámogatás adható jövedelem és vagyoni helyzetétől függetlenül minden olyan személynek, aki saját hibáján kívül a maga, illetve gyermeke egészségét, létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül és annak megoldására saját erejéből képtelen, egyéb forrás nem áll rendelkezésre, illetve környezete segítségével sem képes a krízis megoldására. Ezen felül támogatható a programokon résztvevő gyermekek számára rendelkezésre nem álló eszközök beszerzése is.

A krízisalapot a Gyerekesély Bizottság által létrehozott 5 fős albizottság, Krízisalap Kezelő Bizottság kezeli.

A krízisalaphoz benyújtott kérelmeket a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ Gyerekesély Irodájához szükséges benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon, személyesen vagy postai úton a 7370 Sásd, Rákóczi u. 41. szám alatt, illetve elektronikus úton a gyepsasd@gmail.com -ra.

Letölthető dokumentumok

Gyerekesély Bizottság
Munkaterv 2022
Munkaterv 2021
Munkaterv 2020
Munkaterv 2019
Munkaterv 2018
Bizottsági tagok listája
Bizottság ügyrendje
Krízisalap Felhasználási Szabályzat

Pályázati dokumentumok
Gyerekesély Stratégia Felülvizsgálata 2022
Gyerekesély Stratégia Felülvizsgálata 2016
Járási tükör
Megvalósíthatósági tanulmány 2016

Mérföldkövek
Vezetői összefoglaló I. mérföldkő

Zárórendezvény
Meghívó
Prezentáció

SZERZŐDÉS ALAPADATAI
Pályázó neve SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK
Szerződés száma EFOP-1.4.2-16-2016-00023
   
Támogatás összege (Ft) 499990000
Összköltség (Ft) 499990000
Támogatás mértéke (%) 100
Biztosítéknyújtásra köteles Nem
A projekt megvalósításának kezdete 2017.10.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2023.02.28.
Záró elszámolás benyújtásának határideje 2023.05.29.
Az eredeti hatálybalépés dátuma 2017.11.23.
Konzorciumi megvalósítás Nem