Hivatali ügymenetek

1. Szociális és Gyermekvédelmi Hatósági Ügyek

Tájékoztató a szociális és gyermekvédelmi hatósági ügyekben benyújtott kérelmekhez
Sásd Város Önkormányzata az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelete

1.1. Települési támogatás (átmentei-, szülési-, temetési-, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, szociális kölcsön, lakásfenntartási-, gyógyszer-, térítési díj támogatás)

1.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

1.3. Fiatal házasok letelepedési támogatása

 

2. Ipari és Kereskedelmi Ügyek

2.1. Telepengedély

2.2. Működési és szálláshely engedély

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom, hogy kereskedelmi, szálláshely tevékenység bejelentését, valamint működési engedély kérelmét 2018-tól csak elektronikusan tudjuk fogadni.

Kereskedelmi és szálláshely tevékenység folytatásához bejelentést tenni illetve kérelmet benyújtani az Önkormányzati Hivatali Portálon https://ohp.asp.lgov.hu  lehet. Itt kétféle szolgáltatást is biztosítanak:

 • Ügykövetés
  A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.​
 • Ügyindítás
  Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő ügyintézéshez azonosítás szükséges, így rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval (a regisztrációról bővebb információ a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio címen érhető el).

Felhívjuk figyelmüket, hogy gazdálkodó szervezet ügyfél (az egyéni vállalkozó is ennek minősül) az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét. Ennek feltétele a – 2018. január 1-től kötelező – cégkapu regisztráció (https://cegkapu.gov.hu)

Az Önkormányzati Hivatali Portálon a kereskedelmi/szálláshely szolgáltatás tevékenység végzésének helye, a település nevének kiválasztása után megtalálhatja az ügyek elektronikus intézését biztosító nyomtatványokat (űrlapokat). Ezek a következők lehetnek:
(üzleti tevékenység ügytípuson belül)
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról (új bejelentés, módosítás és megszüntetés is),
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához (SZINTÉN ÚJ KÉRELEM, MÓDOSÍTÁS ÉS MEGSZÜNTETÉS EGY NYOMTATVÁNYON)
(szálláshely ügytípuson belül)
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése

Illetékfizetési eljárás:
Az E-ügyintézési tv. 24.§ (2) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügye során köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

Szükséges, a kitöltött adatlaphoz csatolandó (szkennelendő) dokumentumok:

 • 3000 Ft eljárási illeték átutalásáról szóló kivonat, melyet a következő számlaszámra kell utalni: 11731111-15331933-03470000 (Sásd), 11731111-15333557-03470000 (Baranyaszentgyörgy), 11731111-15555290-03470000 (Felsőegerszeg), 11731111-15555300-03470000 (Meződ), 11731111-15555324-03470000 (Palé), 11731111-15555331-03470000 (Varga), 11731111-15555348-03470000 (Vázsnok), a kereskedelmi/ipari tevékenység helye szerint kiválasztva.
 • Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért ha a beadvány hiányos, az üzletet nem tudjuk nyilvántartásba venni, az eljárást megszüntetjük.
 • Egyéb szükséges melléklet:
  1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (bérleti szerződés, nyilatkozat, stb., a tulajdoni lap kivételével).
  2. Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat (nyilatkozat).
  3. Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak (összes) hozzájárulását igazoló okirat.

Az üzlet megnyitásához szükséges, nyomtatványboltban megvásárolható vásárlók könyvét ügyfélfogadási időben (Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Dózsa György utca 32. 1. emelet 25. hétfő, szerda: 8-16, kedd, péntek: 8-11) hitelesítjük.

Üdvözlettel:
Koszorus Tímea
aljegyző
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
7370 Sásd, Dózsa György u. 32.
Tel.: 06 / 72-576-527
E-mail: aljegyzo@sasd.hu

2.3. Nyilvántartások

3. Hagyatéki Eljárás

4. Adóügyek

4.1. Helyi iparűzési adó

4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4.3. Építményadó

4.4. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéséhez kapcsolódó talajterhelési díjhoz

4.5. Adó- és értékbizonyítvány

5. Földhaszonbérleti és adás-vételi ügyek hirdetményi úton történő közlése

5.1. Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem
5.2. Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

6. Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, illetve a birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a kereset benyújtásához szükséges elektronikus űrlapok

Java futási környezet (JRE) telepítése

Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogram a Java-alapú nyomtatványokhoz, az AbevJava továbbfejlesztett változata.

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához - K01 nyomtatvány (Innen lesz letöltehtő!)

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben - P26 nyomtatvány (Innen lesz letölthető!)

7. Kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyeztetése

FELHÍVÁS

Baranya Megyei Kormányhivatal tájékoztatója

Új kút vízjogi engedélyezési kérelem

Kérelem és műszaki dokumentáció a 2018. január 1. előtt létesített kutak fennmaradási engedélyezéséhez

Kút vízjogi megszüntetési kérelem

8. Valamennyi eljárásban felhasználható nyomtatványok

Nyilatkozat költségmentességi kérelem elbírálásához