Gyerekesély Program

Integrált térségi gyermekprogramok a Hegyháti Járásban
„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK” EFOP- 1.4.2-16-2016-00023

“A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk:
gyökerek és szárnyak.”
(Goethe)

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ
Gyerekesély Iroda:
7370 Sásd, Rákóczi u. 41.
72/671-156

gyepsasd@gmail.com

Gyerekesély Iroda:
Projektmenedzser: Rab Norbert
Pénzügyi vezető: Nagy Lajos László
Szakmai vezető: Gábor Gyula

Szakkoordinátorok:
Rumbus Tamás – Szociális és Gyermekjóléti szakkoordinátor
Vlasicsné Bocz Krisztina – tanulássegítési, köznevelési, közösségfejlesztési és kisebbségi szakkoordinátor
Váradi Jánosné – koragyerekkori és egészségügyi szakkoordinátor
Kőműves József – foglalkoztatási és IT szakkoordinátor

Közösségi terek
Kisvaszari Közösségi és Szolgáltató Ház
7381 Kisvaszar, HRSZ 181

Munkatársak:
Hosszú Sándor Gergely – Közösségi Ház vezető
Hörnyékiné Blum Bernadett – Kulturális munkatárs
Rajta Virág – Programszervező

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 8 00-18 00-ig
Szombat: 12 00-18 00-ig

Baranyajenői Napraforgó Napközi
7385 Baranyajenő, Várhegy u. 20.

Munkatársak:
Pintér Istvánné – Napközi vezető
Baloghné Kovács Anita – Kulturális munkatárs, programszervező

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek:
0-6 évesek számára: 9 00-12 00-ig
7-18 évesek számára: 14 00-18 00-ig 

Nagyhajmási Hétszínvirág Napközi
7343 Nagyhajmás, Fő út 43.

Munkatárs:
Keresztesi Krisztina – Napközi vezető

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 10 00-16 00-ig

Mekényesi Kölyökkuckó Napközi
7344 Mekényes, Fő u. 133.

Munkatárs:
Bátai Éva - Programszervező

Nyitva tartás:
Kedd-Szombat: 14 00-18 00-ig

Oroszlói Bárka Gyermek és Ifjúsági Klub
7370 Oroszló, Petőfi u. 29.

Munkatárs:
Hir Szilvia – Programszervező

Nyitva tartás:

Munkatársak:
Iskolapszichológus: Takács Bálint – Mindszentgodisa, Sásd, Gödre, Vásárosdobó, Mágocs, Bikal
Iskolai szociális munkás: Jánosi Imre – Mindszentgodisa, Sásd, Gödre, Vásárosdobó, Mágocs, Bikal 

Gyógypedagógiai asszisztens: Buzás Erzsébet – Tormás, Baranyajenő, Vásárosdombó óvodái
Szociális asszisztens: Babodi Csilla – Sásdi Család és Gyermekjóléti Központ, Gyerekesély Iroda

Családmentorok:
Fichter Gabriella – Gerényes, Tékes, Ág
Németh Angéla – Tormás, Szágy, Sásd
Családsegítő: Kovács-Lónay Evelin – Kisvaszar 

Egyéb szolgáltatások:
Jogi segítségnyújtás: Dr. Dallos Attila
Sásdi Család és Gyermekjóléti Központ, Gyerekesély Iroda egyeztetett időpontban, havonta

Adósságkezelés: Faodú Egyesület – Illés Titanilla
Sásdi Család és Gyermekjóléti Központ Szolgálatainak helyszínein, havonta

Civil Fórum: Urvald Péter – civil segítő

Egészségügyi szűrésekre eljutás segítése: Kapcsolatfelvétel a családmentorokon és a családsegítő munkatársain, területi védőnőkön keresztül

Biztos kezdet szemléletű programok


Gyermek a családban:
Helyi szükségletekre épülő, a gyermekeket és családjaikat érintő szemléletformálás. Célja a családok, mint a szocializációs folyamat elsődleges helyszínének erősítése. A 0-3 éves gyermeket nevelő szülők aktív részesei legyenek gyermekük harmonikus személyiségfejlődésének, és tevőlegesen tudjanak részt venni saját élethelyzetük megváltoztatásában. Támaszt és segítséget nyújt a várandós anyáknak a szülői szerepre való felkészülésben, a gyermek megszületése után a gondozási nevelési feladatokban, az együttműködési funkciókban. Kéthavonta öt éven át.

Helyszínei:

  • Nagyhajmás – Napközi
  • Sásd - Bölcsőde
  • Baranyajenő- Napközi
  • Kisvaszar- Közösségi ház
  • Tormás – Óvoda

Családi délutánok:
A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és a szülők kapcsolata tekintetében a bölcsődékben, óvodákban, iskolák alsó tagozatában és más kisgyermekkori szolgáltatásokban. Előadások, csoportok, foglalkozások.

Helyszínei:
Évente 5 alkalommal

  • Bakóca- Kultúrház
  • Gödre – Kultúrház
  • Sásd - Óvoda
  • Szágy - Közösségi ház
  • Ág - Kultúrház

Pályaorientációs programok

Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági korosztálynak.

A Hegyháti Járás 5 mikrotérségének központjaiban, Sásd, Mágocs, Vásárosdombó, Gödre, Mindszentgodisa, 5 év alatt minden évben más mikrotérségi központban kerül megvalósításra,.

„Neked való – életre való!” interaktív műhelymunka sorozat 14-18 évesek számára.

„Az én pályám!”- ösztönző pályaválasztási és pályaorientációs programsorozat 7-8. évfolyamosok számára. Célja, hogy különböző eszközökkel segítse a pályaválasztás előtt álló diákokat a továbbtanulás irányának kiválasztásában.

Prevenciós programok

Klasszikus, interaktív prevenciós foglalkozások a Hegyháti Járás 5 mikrotérségének általános iskoláiban, (Sásd, Mágocs, Vásárosdombó, Gödre, Mindszentgodisa) és a programban működő közösségi terekben.

Kortárs segítő képzés 15-18 évesek számára. - PszC Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskola

Szabadidős programok

Egy hetes napközi táborok Mindszentgodisán és Tormáson, 5 éven keresztül.

Balatoni tábor a gyerekesély programban résztvevő

Úszásoktatás a Járás oktatási intézményei óvodásai és alsótagozatosai számára 5 éven keresztül.

Települések gyermekei közötti nyári vetélkedők, túrák, sportversenyek:

Sportrendezvényeket az alábbi településeken tervezünk: (az 5 év alatt 6 alkalommal)

Oroszló, Nagyhajmás, Tormás, Baranyajenő, Kisvaszar, Mindszentgodisa.

Foglalkoztatási Programelem

A tevékenység célja, hogy tervezhető, elérhető, kiegészítő jövedelmet biztosítson a Hegyháti Járás területén élő, gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek szüleinek. Ezzel a programmal folyamatos mentorálás mellett, egyszerű, kétkezi munkával biztosítható a plusz bevétel, mely a családon keresztül a gyermekek helyzetét is javítja, ezáltal is csökkentve további leszakadásukat.

Programba jelentkezés Kőműves József szakkoordinátornál lehetséges a gyepsasd@gmail.com címen, vagy a Családsegítő Szolgálatok munkatársainál.

Programok szakemberek számára

Szakmaközi megbeszélések szervezése a Járás szakemberei számára.

Szakmai műhelyek tartása a Járás szakemberei számára.

Szakmai továbbképzések:

Pedagógusok számára
Vidám gyermek 7 szokása képzés – általános iskolai pedagógusok számára
Veronika program – óvodapedagógusok számára

Családsegítő munkatársai számára:
Mediátor képzés

A GYEP Program segítő szakemberei és a Családsegítő munkatársai számára:
Prevenciós csoportvezetői módszertani képzés

Tanulmányutak:
Az 5 év alatt 3 szakmai tanulmányút védőnők, szociális területen dolgozó szakemberek, és óvónők részére jó gyakorlatok megismerése céljából.

Gyerekesély Bizottság

A Gyerekesély Bizottság képviselheti és érvényt szerezhet a járás szegény, többnyire halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekeinek, együttműködik a járás területén működő önkormányzatokkal, társulásokkal. Ezzel egyidejűleg összeköti a területi döntéshozókat és a tevékenység célcsoportját. Betölti a gyerekesély tevékenység stratégiai tervező szintjét: folyamatosan elemzi, értelmezi a gyerek szükségleteket, kezdeményez, cselekvési irányokat határoz meg.

A Bizottság Krízis alapot működtet, amely célja:

Krízistámogatás adható jövedelem és vagyoni helyzetétől függetlenül minden olyan személynek, aki saját hibáján kívül a maga, illetve gyermeke egészségét, létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül és annak megoldására saját erejéből képtelen, egyéb forrás nem áll rendelkezésre, illetve környezete segítségével sem képes a krízis megoldására. Ezen felül támogatható a programokon résztvevő gyermekek számára rendelkezésre nem álló eszközök beszerzése is.

A krízisalapot a Gyerekesély Bizottság által létrehozott 5 fős albizottság, Krízisalap Kezelő Bizottság kezeli.

A krízisalaphoz benyújtott kérelmeket a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ Gyerekesély Irodájához szükséges benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon, személyesen vagy postai úton a 7370 Sásd, Rákóczi u. 41. szám alatt, illetve elektronikus úton a gyepsasd@gmail.com -ra.

Letölthető dokumentumok

Gyerekesély Bizottság
Munkaterv 2018
Bizottsági tagok listája
Bizottság ügyrendje
Krízisalap Felhasználási Szabályzat

Pályázati dokumentumok
Gyerekesély Stratégia Felülvizsgálata 2016
Járási tükör
Megvalósíthatósági tanulmány 2016

Mérföldkövek
Vezetői összefoglaló I. mérföldkő