Sásd Művelődési Központ napelemes korszerűsítése

Projekt azonosító: TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00093
Projekt időszak: 2019.05.01 – 2019.12.30.
Támogatás összege: 33 737 800 Ft

Sásd Város Önkormányzata a Sásd „Művelődési Központ” - 7370 Sásd, Szent Imre út 25-27. helyszínen lévő épületen, HRSZ: 211/1. számú felhasználási helyen, a 020180853024298 gyári számú mérőórára az alábbi 57,6 kWp összteljesítményű napelemes rendszert valósítja meg. A pályázatban megjelölt önállóan támogatható tevékenységek közül a projekt a "d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: - napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverterek, kétirányú mérők) beszerzése a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei; megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök" pontra vonatkozik. A napelemes rendszer műszaki leírása: Tetőre történő telepítéssel 192 db monokritályos Hanover Solar GmbH HS300M30D típusú, egyenként 300 Wp névleges teljesítményű, 16,5% hatásfokú napelem kerül elhelyezésre 1 tetőfelületen. Napelem modulok felülete tetősíkon összesen 326 m2. Várható éves hozam: 49 700 kWh. Beépítési helyzet tetővel párhuzamos, jól szellőző, közel déli tájolás. A napelemes rendszer elektronikai leírása: DC oldali kábelezés: A napelemes mező felől a kábelek kábelcsatornában és védőcsőben kerülnek lehelyezésre 100 m hosszan.  A távolság miatt 4 pólusú OTSZ kapcsolók beépítése szükséges. 4X6 mm2 keresztmetszetű szolárkábellel az emeleti szinten elhelyezett

inverterhez csatlakoznak. A napelemek földelését (napelemek alatt vezetve) 1X16 illetve keresztmetszetű MKH EPH kábellel biztosítjuk a meglévő épület elosztójában való közösítéssel. AC oldali kábelezés: Az inverter AC oldali csatlakozása az épület főelosztójában történik. Külön leválasztó és védelmi eszközökön keresztül kapcsolódik a meglévő elektromos hálózathoz.  30 méter hosszú, kábelcsatornában vezetett, minimum 5X35 mm2 keresztmetszetű rézkábellel csatlakoztatjuk az elosztóhoz három fázison. Védelmi beállítások, feszültségszintek a szolgáltatói igénynek megfelelően lesznek kialakítva. Villámvédelem: Az épületen van kialakítva villámvédelem, melybe integrálni szükséges a napelemes rendszert, T1+2 túlfeszültség védelmi eszközöket szükséges alkalmazni. Csatlakozási teljesítmény: A csarnok jelenleg 3X200 A-s csatlakozási teljesítménnyel rendelkezik. Statikai leírás: Az alkalmazott panelek mérete 1640 X 992 X 35 mm, súlya 19,5 kg. -a 326 m2 felületen 192 db panel és tartószerkezet súlya 4233 kg. A tartószerkezettel együtt az 1 m2-re eső súlyterhelés 12,9 kg. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül az alábbiak relevánsak a projektünkkel kapcsolatban: a projektmenedzsment feladatok ellátása, a projekt előkészítése kapcsán az épületenergetikai tanúsítvány, a kiviteli terv, a projekt terv elkészítése, a HMKE rendszer megvalósítási terveinek elkészítése, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, a képzés esetében az oktatási anyag kidolgozása és képzés megtartása az energetikai beruházással érintett épület állandó használói számára, illetve műszaki ellenőri szolgáltatás elvégzése. A megvalósuló fejlesztésről tervezett a lakossági tájékoztatás megtartása a rendezvényszervezési költségsorhoz kapcsolódóan a projekt átadásakor.  A projektben szereplő rendszer használatbavételének engedélyére és a hatósági díjára, valamint minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségekre vonatkozó költségsorokat tartalmazza a projekt költségvetése. A tervezett fejlesztési projekt hozzájárul a BARANYA MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM-ban megnevezett stratégiai célok teljesüléséhez. Az ITP-ben meghatározott „A természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló és klímatudatos környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtése” prioritáshoz kapcsolódó megyei stratégiai célként szerepel a Stratégiai erőforrások fenntartható használata, mely alapján világosan kimutatható a kapcsolódás a projekt és fejlesztési tervek között.A stratégiai erőforrások fenntartható használata keretében megfogalmazott fejlesztési terv a megye gazdaságának fejlődése és a lakosság magasabb életminőségének biztosítása érdekében is megkívánja a környezet állapotának javulását a fenntarthatóság megtartásával és az erőforrások minél környezettudatosabb gazdálkodásával, melyhez szorosan kötődik a megye jövőképe: „Baranya megye 2030-ra élhető, az erőforrásaival fenntarthatóan gazdálkodó térségi csomóponttá válik, elsősorban értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdasági szerkezettel, javuló gazdasági mutatókkal, ahol növekszik a foglalkoztatás és megkezdődik a társadalmi felzárkózás”. Az azbesztmentesítés s az akadálymentesítés nem releváns jelen projektre nézve.