Fedett piac megvalósítása Sásdon

Kedvezményezett: Sásd Város Önkormányzata (támogatási összeg: 143 150 000 Ft)
Konzorciumi partner: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (támogatási összeg: 6 827 548 Ft)

Megvalósítási időszak: 2018.08.01. - 2021.07.31.

A „Fedett piac megvalósítása Sásdon” című projekt Sásd Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumában valósul meg. A fejlesztés helyszínét adó Sásd a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint komplex programmal fejlesztendő Hegyháti járás székhelye. A járás kedvezőtlen gazdasági és társadalmi mutatókkal rendelkezik. A térségben népessége folyamatos csökkenést mutat, magas a munkanélküliség, alacsony a lakosság jövedelemszintje. A járás gazdasági fejlődésének és foglalkoztatottsági helyzetének elősegítése érdekében Sásd Város Önkormányzata fedett piac létrehozását tervezi. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdése szerint „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;”. Az önkormányzati törvény felhatalmazása mellett Sásd Integrált Településfejlesztési Stratégiájában is kulcsprojektként szerepel a járási fedett piac létrehozása. A tervezett projekt igazodik a felhívás és a Terület- és településfejlesztési Operatív Programban megfogalmazott átfogó célhoz, miszerint a nemzeti célkitűzéssel összhangban a teljes foglalkoztatás és a munkalapú társadalom fő eszköze a gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés. A piac értékesíti színteret jelent a térség termelői, kiskerekedői számára, ezáltal kereslet ösztönző hatása van. A projekt önmagában 1 újmunkahelyet teremt elősegítve a térség foglalkoztatási helyzetének javítását. A konkrét gazdaságfejlesztési cél mellett a piac épületének belvárosban való lehelyezésével a projektnek jelentős szerepe van a városkép alakításában, a Sásd város jövőképében megfogalmazott „élhető kisváros” megvalósításában. Ezen felül a piac és környezet közösségi színtér, melynek komoly közösségformáló szerepe van. Önállóan támogatható tevékenységek keretében sor kerül egy új építésű fedett piac létrehozására a jogszabályi előírások szerinti parkoló férőhelyek kialakításával. Választható tevékenységként beszerzésre kerülnek a piac működéshez szükséges alapvető eszközök. Megvalósításra kerülnek a felhívás által elvárt kötelező tevékenységek, mint az akadálymentesítés, az épület az energiahatékonysági szempontok szerint kerül tervezésre és kivitelezésre. Sor kerül a kötelező nyilvánosság biztosítására. A térség gazdasági helyzetéből adódóan elektromos töltőállomás létesítésére nincs igény. A projekt eleget tesz a felhívás által elvárt horizontális követelményeknek. A projekt szinergiában valósul meg a tervezett TOP-2.1.2-16 támogatási kérelemmel és a bírálat alatt lévő EFOP-1.5.3-16-2017-00080 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti járásban” című projekttel. A fejlesztés elvárt eredménye egy a helyi igényeket kielégítő fedett piac létesítése a működtetéshez szükséges kiszolgáló helyiségekkel és parkolási infrastruktúrával. a projekt által vállalt indikátorok:támogatásban részesülő vállalkozások száma 3,Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma 2, nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma 1. A projekt elszámolható összköltsége 149.977.548 Ft. Ebből Sásd Város Önkormányzata által elszámolt összeg 143.150.000 Ft, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által elszámolható költség 6.827.548 Ft. Sásd Város Önkormányzata a projekt tekintetében Áfa levonására jogosult, míg a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségei bruttó módon kerülnek elszámolásra. A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon került összeállításra. A megépülő piac üzemeltetését Sásd Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi az Önkormányzattal kötendő üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint. A projekt pénzügyi elemzése a vonatkozó CBA útmutató pénzügyi elemzés fejezetében előírtak alapján készült. A támogatási arány meghatározásának eredményeképpen megállapítható, hogy a projekt 100%-os támogatásban részesíthető. A pénzügyi elemzés eredménye alapján a projekt maximálisan 149.977.548 HUF összegig finanszírozható EU támogatásból.