"Tiszta víz - tiszta élet!" - Sásdi térség ivóvíz-minőség javítása II. forduló

Projekt azonosító: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0047
Projekt időszak: 2012.05.25 – 2015.05.31
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 364 685 109 Ft

Sásd város (gesztor) és a kistérség - köztük a fejlesztéssel érintett hét környező település - vízellátása évtizedek óta vízminőségi problémákkal küzd. A probléma forrása olyan kémiai szennyezők jelenléte az ivóvízhálózatban, mint a bór, fluorid, nitrit, vas, mangán - melyek határérték feletti koncentrációi biológiai szennyezettséget okoznak. Sásd város önkormányzata valamint a jogi személyiség nélküli társulásban résztvevő önkormányzatok a három üzemeltető szervezettel (Pécsi Vízmű Zrt, Komló-Víz Kft és Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.) egyeztetve közösen döntötték el a térség ivóvízminőség-javító programjának beindítását. A program célja a 201/2001. (X. 25.) Korm. rend. előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása, valamint az elosztóhálózat problémáinak megoldása, úgy mint a nyomásingadozás, klórtartalom és a másodlagos vízszennyeződés, pangó vizek keletkezésének kizárása. A fejlesztés indokai: - A fejlesztéssel érintett települések kútjai határérték feletti mennyiségben tartalmaznak ammóniumot, nátriumot (nem igényel beavatkozást), bórt, vasat, és mangánt. A vízművek kútjai régiek, rossz állapotban vannak, felújításuk indokolt. - A fenntartható település-fejlődés megköveteli, hogy javuljanak a települések környezeti állapotjellemzői, amely egyrészt a lakosság életminőségét és életkörülményeit javítja, másrészt a vállalkozások számára is vonzóbb feltételeket jelent a betelepüléshez. - A környezeti állapotban bekövetkező javulás hozzájárul a turizmus lehetőségeinek jobb kiaknázásához, aminek feltétele, hogy megfelelő ivóvízminőség révén biztosítható legyen a természeti turisztikai értékek megtartása. - Nem biztosított a jelenlegi állapotban az érintett lakosság környezeti biztonsága. - A vízminőségi határértékek átlépése, a nem megfelelő ivóvízminőség egészségügyi kockázatai a projekt megvalósítását indokolják. - Nem biztosított a tisztább egészségesebb környezet elérése. Vízminőségi problémák illetve azok alapvető okai: - Régen a vízfeltárást inkább mennyiségi oldalról biztosították, a ma releváns szennyező komponenseket nem mérték. - Szerves és nem szerves szennyező anyagok jelenléte a vízadó rétegekben- természetes előfordulás, vagy szennyező emberi tevékenység következménye. - Meglévő tisztítás technológia nem megfelelő hatásfokkal működik, elavult (általában 80-90-es években épültek. Metanull, Fermasicc, Irma, Vattenteknik). - Másodlagos szennyeződés az elosztóhálózatban. - Túldimenzionált elosztó hálózatok, pangó vizek, rossz nyomásviszonyok. Közvetlen célcsoportok: - Az ivóvíz-minőség javításban közvetlenül érintett háztartások (~5520 fő, 95,8%) Közvetett célcsoportok - Projektterület teljes lakossága - A mikrotérség lakossága - üzemeltető szervezetek Főbb tevékenységek A fejlesztés során a 8 érintett településből Kishajmás (~2,8 km; vízátvétel Bodolyabérről) és Palé (2,0 km; vízátvétel Sásdról) megfelelő mennyiségű és minőségű vízellátása távvezeték megépítésével valósul meg, míg a további hat település tekintetében biológiai ammóniummentesítés történik. Ennek során mintegy