Sásdi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése

A projekttel érintett Sásd Arad utca 1. szám alatti (312 hrsz.) épület ad helyet három önkormányzati alapítású, fenntartású intézménynek is, így a Védőnői Szolgálatnak, a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak és Központnak, valamint a Sásdi Szociális Szolgálatnak. A felújítandó épület önkormányzati kötelező közszolgáltatási feladatokat lát el. Ilyen kötelező feladat az egészségügyi alapellátás körében a védőnői szolgálat fenntartása és szolgáltatás biztosítása. A védőnői szolgálat nyolc településen látja el feladatait. A feladatellátás egyben magába foglalja az iskolai egészségügyi feladatok ellátását is, a bölcsödében, nyolc település óvodájában, az általános iskolában és a sásdi középiskolában is. A projektben érintett ingatlan több funkciót lát el, az egészségügyi alapellátáson felül a következő ilyen: kötelező alapellátási szolgáltatási kör a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ által nyújtott szolgáltatások. Ebbe tartoznak bele nyolc települést érintően a család- és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a Hegyháti Járás valamennyi településére kiterjedően a család- és gyermekjóléti feladatok törvényben meghatározott és kötelezően ellátandó feladatai. A harmadik alapellátási körbe tartozik a Sásdi Szociális szolgálat, amely intézményi keretek között tizennégy önkormányzat felé nyújt szolgáltatást. Ellátja a házi segítségnyújtási feladatokat és az idősek és demens betegek nappali ellátását. A Szolgálatot, mint intézményt, a tizennégy alapító önkormányzat által létrehozott Szociális Társulás alapította és tartja fenn.

 Az Arad utca 1. szám alatti épület építészeti szempontból, illetve műszaki állagát tekintve megfelelő, de az elkészített energiatanúsítvány szerint rossz energetikai mutatókkal rendelkezik. A hőszigetelése és maga az épület szigetelése is hiányos, jelenkor követelményeinek, jogszabályi előírásainak nem felel meg. A nyílászárói elavultak, állapotukat tekintve nagyrészt rosszak, ezért cserére szorulnak. Fűtési technológiája rossz hatékonyságú (gázkonvektorok), ezért annak korszerűsítése is indokolt. Az épület nem felel meg a horizontális követelményként is előírt akadálymentesítési előírásoknak. Ezért különös tekintettel, hogy az épület funkciója az idősekről való gondoskodás is, feltétlenül szükséges az épület teljes körű akadálymentesítése. E nélkül feladatait teljes körűen ellátni nem tudja. Ezen körülmények indokolttá és szükségessé teszik, hogy a projekt megvalósításával a szolgáltatás tárgyi feltételei, körülményei lényegesen javuljanak. Eredményeként az épület állaga is javul, és hosszabb távon a működtetése az energia-megtakarítás révén olcsóbbá válik, valamint a teljes körű akadálymentesítést is sikerül megvalósítani.

Célunk az infrastruktúra energiahatékonysági fejlesztése és megújuló energia-felhasználásának növelése. A projekt megvalósítása révén sikerül elérni az épület hatékonyabb és olcsóbb energetikai működtetését azáltal, hogy az épület teljes körű energetikai szigetelése mellett megújuló energia felhasználásával, napkollektorok, napelemek elhelyezésével elektromos energiát illetve hőenergiát állítunk elő. Továbbá szilárd tüzelésű biomassza kazán üzembe helyezésével is hozzájárulunk ezekhez a célokhoz. Kondenzációs gázkazánra cseréljük az elektromos bojlereket, a melegvizes rendszert felújítjuk, ehhez kapcsolódóan három darab napkollektort telepítünk, két hőcserélős HMV tároló beépítése is megtörténik. Ezen felül 48 db napelemet is telepítünk, amelyek révén elektromos áramot nyerhetünk. A projekt rövid távú hatásai és eredményei mellett (olcsóbb üzemeltetés, körülmények javítása) hosszabb távú eredményei is lesznek. Kiemelendő e tekintetben a szén-dioxid kibocsájtás csökkentése, ezzel hozzájárulunk az üvegházhatást okozó gázok kibocsájtásának minimalizálásához. A megújuló energiaforrások elérhetővé tételét is népszerűsítjük ez által.

Döntés éve Megnevezés Projekt azonosító Támogatás (Ft,-) Beruházás összértéke (Ft,-)
2017. Sásdi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00008 81 963 706 81 963 706