Sásd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

A projekt megvalósítása során előkészítjük, majd be is vezetjük az ASP rendszert a Sásdi Közös Önkormányzati hivatal székhelyén a sásdi hivatalban és a gödrei kirendeltségen. Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése érdekében és a hatékony működés segítéséhez eszközbeszerzést hajtunk végre. A munkaállomásokat fejlesztjük (pl. pc, nyomtató stb.) vásárlásával. Kártyaolvasókat szerzünk be, melynek használatával az önkormányzat dolgozói e-személyi segítségével be tudnak lépni a rendszerbe. Sásd Város Önkormányzatának képviselőtestülete által jóváhagyott és meghirdetett IT biztonsági és iratkezelési szabályzat fog elkészülni, melyek az ASP rendszer használatához kerülnek majd aktualizálásra. Az önkormányzati elektronikus ügyintézés folyamatának kialakítása érdekében, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások kerülnek megfogalmazásra, az ennek alkalmazásához szükséges önkormányzati rendeleteket megalkotjuk, a folyamatban részt vevő ügyintézőket felkészítjük a feladatra. A rendszer bevezetésének megkönnyítése érdekében adattisztítási, adatmigrációs és tesztelési tevékenységeket végzünk el.

Döntés éve

Megnevezés Projekt azonosító Támogatás (Ft,-) Beruházás összértéke (Ft,-)
2016. Sásd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-0039 6 987 470 6 987 470