Sásd Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a TOP_Plusz-1.2.1-21, Élhető települések tárgyú felhívásra sikeres támogatási kérelmet nyújtott be csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése tárgyban. A nyertes pályázatnak köszönhetően önkormányzatunk 99,99 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt célja a település csapadékelvezető árokrendszerének fejlesztése, ezáltal a helyi vízkár események mérséklése.

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00072

A fejlesztés megvalósítási helyszínei: Sásd, Újtelep:  az Akácfa utcának az Orgona és Gárdonyi Géza utcák közötti szakasza, az Orgona utcának az Akácfa utca és a Jókai Mór utca kereszteződések közötti szakasza, a Gárdonyi Géza utcának az Orgona utca kereszteződésétől északra lévő szakasza, a Jókai Mór utcának az Orgona utca kereszteződésétől északra lévő szakasza

A támogatás intenzitása: 100%

Megvalósítási időszak: 2023. 03. 01. - 2025. 12. 31.

A pályázatból az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

  • Árok burkolás: 569,8 méter
  • Árok profilozás: 527,4 méter
  • Áteresz építése: 268 méter

A vízrendezéssel érintett árokrendszer teljes hossza: 1365,2 méter.

A projekt keretében megvalósul a település vízkárelhárítási tervének elkészítése.

A tervezett beavatkozás célja az újtelepi városrész északi területén csapadékvíz gazdálkodási beruházás megvalósítása, a településrész csapadékvíz elvezető hálózatának részbeni rekonstrukciója. A fejlesztés által megvalósul a csapadékvíz korszerű elvezetése, az árokrendszer fejlesztése, mely amellett, hogy elősegíti a település külső megjelenésének, utcaképének javítását, a lakosok számára is hozzájárul egy élhető települési környezet megteremtéséhez. A beruházással elvárt célunk a helyi vízkár események mérséklése.

További információ kérhető:

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
72/576-531, palyazat@sasd.hu