Sásd Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a TOP_Plusz-1.2.1-21, Élhető települések tárgyú felhívásra sikeres támogatási kérelmet nyújtott be csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése tárgyban. A nyertes pályázatnak köszönhetően önkormányzatunk 99,99 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt célja a település csapadékelvezető árokrendszerének fejlesztése, ezáltal a helyi vízkár események mérséklése.

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00069
A fejlesztés megvalósítási helyszínei: 7370 Sásd, Nagyvárad utca és Sásd külterület
A támogatás intenzitása: 100%
Megvalósítási időszak: 2023. 03. 01. - 2025. 12. 31.

A pályázatból az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

  • Árok burkolás: 121,7 méter
  • Árok profilozás: 1972,8 méter
  • Áteresz építése: 63,9 méter
  • Új földárok építése: 147,5 méter

A vízrendezéssel érintett árokrendszer teljes hossza: 2305,9 méter.

A projekt keretében megvalósul Sásd integrált települési vízgazdálkodási tervének elkészítése.

A vízelvezetéssel érintett terület a város mélypontján található. A környező utcákban az árokrendszer ki van építve, így a csapadékvíz centralizáltan a Nagyvárad utcát terheli. A tervezett beavatkozás célja a Nagyvárad utca környékén csapadékvíz gazdálkodási beruházás megvalósítása és a csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója. A fejlesztés által megvalósul a csapadékvíz korszerű elvezetése, az árokrendszer fejlesztése, mely amellett, hogy elősegíti a település külső megjelenésének, utcaképének javítását, a lakosok számára is hozzájárul egy élhető települési környezet megteremtéséhez. A beruházással elvárt célunk a helyi vízkár események mérséklése.

További információ kérhető:

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
72/576-531, palyazat@sasd.hu