Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetés

 A tervezett beavatkozás célja Sásd belterületén a csapadékvíz hálózat fejlesztése (csapadékvíz elvezetés átépítése és részben új csapadékvíz elevezető hálózat létesítése és a meglévő árok felülvizsgálata a befogadó Baranya-csatornáig) a vízkár veszélyeztetettség csökkentése céljából. Ezzel egy időben lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében.

A fejlesztés során az alábbi területek érintettek:

- Gödrei vízfolyás: A teljes szakaszon a földárok fenékszintjének igazítása és az árok profilozása szükséges, illetve beton átereszek átépítése is indokolt.

- Dózsa György utca, Kossuth Lajos utca: Áteresz ás árok átépítések.

- Vásártéri szakasz: A földárok fenékszintjének igazítása és az árok profilozása szükséges. Új áteresz létesítése.

 Csapadék csatornahálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése része a projektnek a Kossuth Lajos. utca, Petőfi utca kereszteződésénél, valamint a Vásártér területén.

 Az önkormányzat törekszik a megfelelő vízgazdálkodásra, a vizek helyben tartására. A tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldás előnyben részesíti a vízvisszatartást, késleltetett levezetést, lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését amennyiben a talaj és talajvízadottságok lehetővé teszik. A fejlesztés magas talajvízállású területen valósul meg (a talajvíz a völgytalpakon a felszínhez közel 2-5m mélységben található), ezért a törekvés részben tud csak megvalósulni. A kritikus részeken a pályázó célja a lehullott csapadékvíz mielőbbi elvezetése a veszélyeztetett területekről. A település közvetlen szomszédágában a 019 hrsz-ú víznyerő kút közelsége miatt, mely jelenleg is a fogyasztás csaknem felét elégíti ki, nem alakítható ki tározó. Erre nagyobb esély a távolabbi külterületeken, a Baranya-csatorna mentén kínálkozik.

Döntés éve Megnevezés Projekt azonosító Támogatás (Ft,-) Beruházás összértéke (Ft,-)
2017. Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetés

TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00010

17 192 359 17 192 359