Sásd Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a TOP_Plusz-1.1.3-21, Helyi és térségi turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra sikeres támogatási kérelmet nyújtott be kiállító tér létesítése tárgyban. A nyertes pályázatnak köszönhetően önkormányzatunk 250 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt célja a településen turisztikai attrakció kialakítása.

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00007

A fejlesztés megvalósítási helyszínei: Kiállító tér létesítése, szolgáltatáscsomag kialakítása

Konzorciumi partner: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal és Orfű Községi Önkormányzat

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt két önkormányzat együttműködésében valósul meg. A projekt sásdi célja az önkormányzat tulajdonában álló, helyileg a Sásd, Rákóczi u. 25. címen álló, jelenleg funkció nélküli és leromlott állapotú épület hasznosítása, tematikus kiállítótér létesítése. Az épület felújításával együtt megvalósul a bemutathatóságot szolgáló interaktív, innovatív módszerek kialakítása, önálló programelemek beépítése, a fenntartási időszakban turisztikai rendezvények szervezése. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek keretében marketing tevékenység, akadálymentesítés, energiahatékonysági fejlesztés, nyilvánosság biztosítása történik.

A sásdi fejlesztéshez kapcsolódóan Orfűn a cél a már meglévő, jelentős turisztikai attrakciókhoz kapcsolódóan a természetes módon kialakult pihenőhely biztonságosság tétele, utcabútorok kihelyezése, térburkolás, ezzel a hiányzó infrastrukturális feltételek javítása.

További információ kérhető:

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
72/576-531, palyazat@sasd.hu