A SÁSDI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODÁJÁNAK FEJLESZTÉSE, DDOP-3.1.2-12-2012-0006 pályázat

Sásd Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül Nevelési intézmények fejlesztése tárgyú felhívására beadott és támogatásban részesített DDOP-3.1.2-12-2012-0006 azonosító számú pályázatának megvalósítása sikeresen befejeződött. A projekt keretében a kedvezményezett összesen 100. 103. 725 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet a sásdi óvoda fejlesztésére fordíthatott.

 

A projekt egy a XXI. század elvárásainak megfelelő és korszerű óvodai intézmény létrehozását tűzte ki célul.

 

A beruházás keretében, az eredeti négy csoportszoba mellé, egy ötödik kialakítására nyílt lehetőség, a hozzá kapcsolódó öltözővel, mellékhelyiségekkel. Továbbá két külön foglalkoztató terem, – egy logopédiai és egy egyéni fejlesztői - került kialakításra. Az óvoda a felújítás előtt nem rendelkezett tárolásra alkalmas helyiséggel, ezért a beruházás keretében szertár és irattár is létesült. Az infrastrukturális fejlesztés keretében megvalósult a tető hő- és vízszigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, falszigetelés, valamint biztonsági kapu kialakítása. Nagy értékben kerültek beszerezésre új bútorok, játékok és egyéb működést segítő hasznos eszközök.

 

A konyhatechnológia elavultnak számított, így a konyha is felújításra szorult. Továbbá a projekt segítségével a konyhai eszközpark is megújulhatott. A 19/2002. (V.08.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló rendelet előírásai több esetben sem teljesültek: a tornaszoba, illetve az igazgatói iroda mérete nem volt megfelelő, valamint nem állt rendelkezésre fejlesztő szoba. A projekt eredményeként immáron e feltételeknek is maximálisan eleget tud tenni az intézmény.