A projektet Sásd Város Önkormányzata, mint a projekttel érintett terület vízügyi feladatait ellátó szerv és Baranyai Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumban valósítják meg.

A projekt átfogó célja a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentumban foglaltakkal és az 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban Sásd város Hörnyéki településrészének éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése, a csapadékvíz okozta károk kockázatának megelőzése és a kockázatkezelés előmozdítása.

A tervezett beavatkozás specifikus célja Sásd település Hörnyék településrészen az elkészült tervek alapján csapadékvíz elvezetés megoldása. A vízelvezető árkok rekonstrukciója (Meglévő nyílt árok korrekciója, illetve burkolása, mederrendezése, átereszek tisztítása, átépítése és az átépítéssel érintett kapubejárók helyreállítása. Továbbá új burkolt árok építése, mely csökkentené a magán- és közvagyont egyaránt fenyegető vízkárokat. A tervezett nyomvonal egyrészt meglévő árkok és átereszek felújítását érinti, de új árok nyomvonal is tervezésre kerül. A felújítása jellemzően közterületen történik, de magán területet is érint. A projekt megvalósulása az élet- és vagyonbiztonságot, és elsősorban az épített környezet védelmét szolgálná. Ezzel egyidőben lakossági szemléletformálási akció kerül lebonyolítása a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében.

A projekt eredményeképpen az épített/felújított vízelvezető árkok, csatornák hossza: árok 959,5 m.

A projekt összköltsége 50 530 000 Ft. A veszélynek kitett több mint 50 építmény, a helyi védelem alatt álló keresztek, és a közútak értéke nem lett számszerűsítve, tekintettel arra, hogy a megvédett területen található épített környezet értéke meghaladja a beruházás értékét.

Kedvezményezett neve: Sásd Város Önkormányzata
Projekt címe: Hörnyéki csapadékvíz elvezető árkok felújítása
Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00056
A projekt támogatottsága: 100%, a megvalósulás vége 2023. november 30.