A civil szervezet 2009-ben alakult, elődlegesen Programszervező Kerekasztalként működött. 2012-ben jelentős változásokon ment keresztül, céljai és feladatai változatlanok maradtak.

Egyesület elnöke:                    Urvald Péter
Adószáma:                              18332603-1-02
Megyei nyilvántartási szám:     2964/2012 (Pécsi Törvényszék)

Az Egyesület céljai:

 • Önálló programok szervezése.
 • A térség programjaihoz csatlakozva, azokat erősítve e programok szervezésében való közreműködés, illetve együttműködés.
 • A térségben élő fiatalok érdekeinek megjelenítése és annak képviselete.
 • A hegyháti identitás kialakítása és megerősítése az itt élő fiatalokban, ezáltal a kohézió erősítése.
 • Ifjúságot érintő tapasztalatok és információk összegyűjtése és átadása.
 • Térségi ifjúsági kezdeményezések támogatása, hagyományok ápolása.
 • Helyi környezet és természet védelme.
 • Épített örökségek megóvása.
 • Sport és egészséges életmód népszerűsítése, támogatása.
 • Közösségfejlesztés, közösségépítés elősegítése.
 • Kulturális, közművelődési célok elérésének ösztönzése.
 • Együttműködés megyei, regionális, országos és nemzetközi ifjúsági szervezetekkel. Ezekkel a szervezetekkel való kapcsolat kiépítése és erősítése.
 • Térségi non-profit szervezetek, önkormányzatok és vállalkozásokkal történő együttműködés az ifjúságot érintő ügyekben.
 • Ifjúsági szervezetek fejlesztéseinek támogatása.
 • A térségben működő formális és nem formális ifjúsági szervezetek működésének összehangolása, koordinálása.
 • Az ifjúság életminőségének javítása, lehetőségeinek bővítése.

További információ: urvald@sasd.hu címen, vagy Urvald Pétertől kérhető.

Hegyhát Ifjúságáért Egyesület alapszabályzata