Avatar

Akadálymentesített verzió

 

Az EFOP-1.4.2-16 pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően elsődleges célunk a projekt megvalósításával a foglalkozásoknak helyszínt adó épületek korszerűsítése, felújítása Sásdon. Ezzel a fejlesztéssel az önkormányzat tulajdonában lévő sportpályán található épület részbeni felújításával, vizesblokkjának átalakításával elősegítenénk, hogy a legfőbb szakmai szervként közreműködő Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ a tevékenységéhez kötődő különböző foglalkozásokat tudjon ott tartani. A Gyerekesély Irodának helyt adó Sásd, Rákóczi Ferenc utca 41. házszám alatti volt polgármesteri hivatal részleges felújításával a fűtéskorszerűsítés és egyéb kiegészítő felújítási munkák fognak megvalósulni. A sásdi sporttelep területéből korábban lett egy játszótér lett kialakítva, melynek a mai kor követelményeinek megfelelő felújítása indokolt már, valamint a pályázati felhívásban is számszerűsíthető célértékként szerepel egy külső tér kialakítása. E cél elérése érdekében kívánjuk a játszóteret teljes egészében felújítani, modernizálni, bővíteni mindenki számára hozzáférhető közösségi célokat szolgálva. Az ingatlan felújítások összhangban állnak a hivatkozott integrált gyermekprogramok szakmai céljaival.

A pályázati cél másik nagy csoportját képezi a hivatkozott projektünk megvalósításához szükséges szakmai eszközök biztosítása a különböző helyszínekre, illetve ezen felül tervezzük a Gyerekesély Iroda munkáját segítő eszközök beszerzését (informatikai eszközök, bútorok stb) is. A pályázat megvalósíthatósági tanulmányában szereplő bikali szociális szövetkezet működésének elősegítésére egy mobil hűtőkonténer beszerzése is megvalósul. Valamennyi eszközbeszerzésünk az integrált térségi gyermekprogramunk szakmai megvalósításának elősegítését célozza, illetve a szükséges feltéteket teremti meg. A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ részben járási szintű feladatokat lát el, valamint a központ keretében kialakított Gyerekesély Iroda is, melynek működési területe a járás valamennyi települése. A gépjármű 9 személyes, ezáltal személygépkocsi kategóriába tartozó, így lehetőség van arra, hogy az üzemeltetési és fenntartási kötelezettségeinknek is eleget téve a gépjármű üzemeltetési költségeit saját költségvetésből biztosíthassa az önkormányzat, de nem szükséges külön gépjárművezető alkalmazása. A gépjárművel kívánjuk egyrészt biztosítani a szakemberek kijutását a különböző helyszínekre és településekre, valamint a program területén élő gyerekek, fiatalok, szülők számára a hiányzó szolgáltatásokhoz és szakemberekhez való hozzáférést, a projekt által szervezett programokra való eljutásának segítését, a megvalósító szakemberek utaztatását.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.09.01 - 2020.02.28.

A támogatás összege: 99.975.266 Ft

A támogatás mértéke: 100%