A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával rendezésre került Sásd város déli szakaszán a csapadékvíz elvezetés. A „Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetés” című projekt megvalósítására 17,19 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert Sásd Város Önkormányzata és konzorciumi partnere a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 2017 májusában. A beruházáshoz további 7,2 millió Forint saját forrást biztosított Sásd városa.

 

A beavatkozás célja Sásd belterületén a csapadékvíz hálózat fejlesztése a vízkár veszélyeztetettség csökkentése céljából, ezzel egyidőben lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében.

A legnagyobb problémát a város déli szakaszában a csapadékvíz elvezetés hiánya okozta. Az elmúlt években a jelentős mennyiségű csapadék következtében a településen több alkalommal is árvízi védekezésre és a bekövetkezett károk enyhítésére volt szükség. Ezidáig kiépített csatornahálózat hiányában a Dózsa György, a József Attila és a Fáy András utcában lehulló csapadék az Erzsébet utcában gyűlt össze. Nagy esőzéseknél az Erzsébet utca alsó szakasza volt a legnagyobb veszélyben. A pályázat megvalósulásával az említett utcákban összegyűlt csapadékvíz nagy része már nem az Erzsébet utcán keresztül folyik a Gödrei vízfolyásba, hanem a Dózsa György– Kossuth utcán keresztül, ezáltal az Erzsébet utca mentesül a nagy teher alól.

A projektben a Kossuth Lajos utca Dózsa György utca és Vásártér közötti szakaszán a meglévő burkolt és burkolatlan nyílt vízelvezető hálózatot átépítették, valamint a Vásártéri szakaszon a meglévő földárok fenékszintjét igazították és az árkot profilozták, valamint új átereszt létesítettek. A Gödrei vízfolyás érintett szakaszán a földárok fenékszintjének igazítására és az árok profilozására, a meglévő betonátereszek átépítésére, a Baranya csatornába történő becsatlakozásnál zsiliptolózár beépítésére került sor, annak érdekében, hogy a Baranya-csatorna kiöntése esetén a Gödrei vízfolyás visszaduzzadása a mellette elhelyezkedő ipari területekbe ne tudjon kárt okozni.

A kivitelezés 2018 májusában kezdődött és 2018. szeptemberében került sor a műszaki átadás-átvételre. A szemléletformálási rendezvény 2018. decemberében valósult meg.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívás finanszírozásában.