Helyi Esélyegyenlőségi Program településenként

Sásd Város Önkormányzata, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Palé, Varga, illetve Vázsnok Községek Önkormányzatai jelkészítették a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukat. A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) ötévente, öt év időtartamra alkotandó kötelező dokumentum. A most megalkotott HEP-ek 2013, az első programkészítése óta a második ötéves időtartamú tervek.

A HEP elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre.

A program tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését is. Célunk, hogy a programmal felmérjük a településen élő marginalizálódott csoportok helyzetét, egyben meghatározzuk azokat a fejlesztési irányokat, melyek e célcsoportok életminőségében változásokat érnek el. A HEP elfogadásával érvényesíteni kívánjuk:

  • az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
  • a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
  • a diszkriminációmentességet,
  • szegregációmentességet,
  • tervezzük a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket érintő intézkedések érdekében együttműködünk az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP helyzetelemzésből (HE) és intézkedési tervből (IT) áll. A HEP-et az érintett, a kérdésben együttműködő intézmények, civil és for-profit szervezetek képviselői együtt (HEP Fórum) készítették elő, elfogadásáról a képviselő-testületek döntöttek.

Sásd Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program terve

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program terve

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program terve

Meződ Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program terve

Palé Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program terve

Varga Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program terve

Vázsnok Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program terve