Egyesületek

Hegyhát Ifjúságáért Egyesület

A civil szervezet 2009-ben alakult, elődlegesen Programszervező Kerekasztalként működött. 2012-ben jelentős változásokon ment keresztül, céljai és feladatai változatlanok maradtak.

Egyesület elnöke:                    Urvald Péter
Adószáma:                              18332603-1-02
Megyei nyilvántartási szám:     2964/2012 (Pécsi Törvényszék)

Az Egyesület céljai:

 • Önálló programok szervezése.
 • A térség programjaihoz csatlakozva, azokat erősítve e programok szervezésében való közreműködés, illetve együttműködés.
 • A térségben élő fiatalok érdekeinek megjelenítése és annak képviselete.
 • A hegyháti identitás kialakítása és megerősítése az itt élő fiatalokban, ezáltal a kohézió erősítése.
 • Ifjúságot érintő tapasztalatok és információk összegyűjtése és átadása.
 • Térségi ifjúsági kezdeményezések támogatása, hagyományok ápolása.
 • Helyi környezet és természet védelme.
 • Épített örökségek megóvása.
 • Sport és egészséges életmód népszerűsítése, támogatása.
 • Közösségfejlesztés, közösségépítés elősegítése.
 • Kulturális, közművelődési célok elérésének ösztönzése.
 • Együttműködés megyei, regionális, országos és nemzetközi ifjúsági szervezetekkel. Ezekkel a szervezetekkel való kapcsolat kiépítése és erősítése.
 • Térségi non-profit szervezetek, önkormányzatok és vállalkozásokkal történő együttműködés az ifjúságot érintő ügyekben.
 • Ifjúsági szervezetek fejlesztéseinek támogatása.
 • A térségben működő formális és nem formális ifjúsági szervezetek működésének összehangolása, koordinálása.
 • Az ifjúság életminőségének javítása, lehetőségeinek bővítése.

További információ: urvald@sasd.hu címen, vagy Urvald Pétertől kérhető.

 Hegyhát Ifjúságáért Egyesület alapszabályzata

Sásdi Polgárőr Egyesület

közbiztonság helyi érdekképviselete

Székhely: 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.
Elnök: Hausmann Mária

2013 tavaszán választottak meg a Polgárőrség vezetőjének. Előtte tíz évig polgárőrként végeztem feladatomat. Belépésem célja, hogy a városban élő emberek biztonságosabban érezzék magukat. Munkámat teljes felelősséggel végeztem, ezért 2013 tavaszától én látom el a polgárőrség vezetői posztját. Nagy segítséget kapok Gáspár Istvántól és Keresztes Józsefnétől, akik a helyetteseim is egyben.

Feladataink közé tartozik:

 • városban történő rendezvények biztosítása
 • piac rendjének megóvása
 • rendőrséggel való kapcsolattartás, közös járőrözés
 • környéken lévő kis falvak rendben tartásában való segítségnyújtás

Folyamatosan vannak belépőink, akik önkéntesen, ingyenesen szolgálják a város és falvak közbiztonságát, járták a szőlőhegyeket. Az év folyamán 40 éves fúvószenekari találkozó 3 napos rendezvényén részt vettünk aktívan. Naponta járőrszolgálatot biztosítunk. Óvjuk a temetők rendjét. Napi munkánkhoz tartozik a diákok biztonságos átkelésének biztosítása.

Csapatunk augusztusban polgárőr rendezvényen vett részt Bodán, ahol sikeresek voltak, több oklevelet is elhoztak.

Tornyi László
Orsós József
Müller Károly
Bíró József
Gáspár István

Hausmann Mária elnök

Baráti Kör

Baráti Kör alapító okirata

Pons Sociorum Egyesület

Egyesületünket 2010-ben alapítottuk és névválasztásunk sem volt véletlen, hiszen latin nevünkkel Sásd ókori történelme előtt szeretnénk tisztelegni, amikor településünk a mocsaras vidék egyetlen átkelője volt a Pécs (Sophianae) és Eszék (Mursa) közti kereskedelmi útvonalon. Innen tehát a Híd Szövetség (Pons Sociorum) név, mely egyben utal alapvető értékeinkre is, melyek a hagyománytisztelet, a lokálpatriotizmus, a régiókat összekötő együttműködés és az elkötelezettség az eredményes civil aktivitás iránt.

Küldetésünket és céljainkat összefoglalva az alábbiakat emelnénk ki:

Sásd és térsége történelmi értékeinek, hagyományainak, kultúrájának felelevenítése, ápolása.
A sásdi polgárok tájékoztatása a város és térségének közéleti, kulturális  eseményeiről, mindennapjairól, valamint a város, a kistérség, illetve a civil szféra számára hozzáférhető forrásokról és azok felhasználásáról.
Sásd és térsége fenntartható fejlődésének, gazdaságos fejlesztésének támogatása.
A várost és környékét érintő környezeti hatások feltárása, az információk megosztása és a környezeti hatások kezelése..
Helyi és kistérségi szinten a számonkérhetőség, a nyilvánosság kultúrájának elterjesztése, valamint a demokratikus értékek és az állampolgári részvétel gyakorlatának támogatása.
A határokon átívelő, regionális együttműködés támogatása, mindenek előtt a magyar-magyar kapcsolatok ápolása által.
A Kárpát-medencei magyarság kulturális és ifjúsági életének, illetve idegenforgalmának fejlesztése.

Összefoglalva tehát a hatékony, a XXI. század kihívásainak megfelelő lokálpatriotizmus és egy élhetőbb, kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező szűkebb pátria kialakítása és fenntartása.

Néhány éves működésünk során úgy gondoljuk, hogy sikerült a sásdi és kistérségi civil élet egyik meghatározó szereplőjévé válnunk, amit rendezvényeink száma és akcióink sikere is bizonyítanak. Különösen büszkék vagyunk a gyorsan hagyománnyá vált jótékonysági akcióinkra, illetve a rendezvényeinken résztvevők számának folyamatos és látványos emelkedésére.

Terveink még bőven akadnak és a legkevésbé sem szeretnénk bezárkózni, így minden olyan érdeklődőt örömmel hívunk és fogadunk, aki egyetért értékeinkkel és céljainkkal, valamint szeretne részt venni munkánkban.

Reméljük, hogy ismertetőnk hasznos és érdekes információkat fog tartalmazni mindenki számára és mihamarabb személyesen is találkozhatunk valamely rendezvényünkön, az utcán sétálva, vagy bárhol máshol a környéken!

Bővebb információk, képek, érdekességek találhatók az alábbi linkre kattintva:
https://www.facebook.com/pons.sociorum/timeline?ref=page_internal

Godó Erzsébet
elnök