Önkormányzati társulások

Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás

A sásdi kistérség – a 33 leghátrányosabb kistérségek egyike - 27 önkormányzata – ebből 25 társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott - 2000. november 2-án létrehozták a Baranyai Hegyhát Területfejlesztési Önkormányzati Társulást, amely 2004. július 20. napjával a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 16. §-a, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. Tv. alapján átalakult olyan társulássá, amely a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV.15.) Korm. rendelet 1.§. bb) pontja alapján a kistérségi fejlesztési feladatok ellátását felvállalta. A Társulási Tanács 2005. január 1. napjától a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Tv. alapján működik. A társulási tanács a területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. Tv. 10/G. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatait is. A kistérségben működő települési önkormányzatok a Társulást egyes oktatási és nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási és területfejlesztési feladatok végrehajtására, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozzák létre. A Társulás megalakulása óta kitüntetett figyelmet fordít a kistérségben élő fiatalok identitásának kialakítására, kulturált szabadidős programok szervezésére, véleményük becsatornázására a döntéshozatal rendszerébe. Ennek érdekében évi egymillió forinttal járul hozzá Hegyháti Ifjúsági Fesztivál megszervezéséhez – idén ötödik alkalommal került megrendezésre -, sikerrel pályázott kistérségi érdekegyeztető fórum létrehozására, majd annak működési kudarca után a kistérségi iroda egyik projektmenedzsere és a Mobilitás DDRISZI szakmai segítésével egy tudatos közösségfejlesztő munka eredményeképpen – öt mikrotérségi és egy kistérségi ifjúsági közösségfejlesztő tréning, felnőtt segítők találkozója után – egy kétnapos ifjúsági közösségfejlesztő tábor keretein belül létrehozták a Sásdi Kistérségi Ifjúsági Programszervező Kerekasztalt /SIPKA/. A Társulás megszavazott 100.000 Ft működési támogatást, amit a kistérség különböző településein megrendezett programjaira költhetnek a fiatalok. Az infrastrukturális hátteret a kerekasztal működéséhez a Társulás munkaszervezetén belül, a Sásdi Kistérségi Irodán keresztül biztosítja. A programszervezés mellett az érdekképviseletet tartja a másik fő feladatának a szervezet. A Társulás partnerként tekint rá és a szeptemberi társulási ülésen az elnök úr javasolta egy együttműködési megállapodás megkötését a Társulás és a Sipka között. A fiatalok melletti elkötelezettségeként a Társulás pályázatot adott be a TÁMOP 5.2.5/b konstrukciójára FIGYUSZ A HEGYHÁTRA címmel.

Társulási megállapodás

Sásdi Szociális Társulás

Székhelye: 7370 Sásd, Arad u. 1.
Telefon: 06 72 672-671
E-mail: sasdidosell@gmail.com

Szakmai Egységek:

Házi segítségnyújtás

feladata: 
A házi segítségnyújtás feladata segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevőnek abban, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. További feladat az ellátott fizikai, mentális és egészségügyi állapotának hosszútávon történő megőrzése.

munkatársak:
Barka Józsefné gondozónő
Emmer Tamás gondozó
Hengerics Gáborné gondozónő
Kovács Mária gondozónő
Lembach Ferencné gondozónő

Idősek nappali ellátása / Levendula klub

feladata:
Egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ellátása.
Az idősek nappali ellátása fontos területe az idősebb generáció közösségi életének. Enyhíti az egyedüllét és a magány érzését, segítséget nyújt a társas kapcsolatok ápolásában, a tartalmas időtöltésben. Hozzájárul a napi életritmus megtartásához.
A klub a saját otthonukban élő idősek részére biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését kulturált körülmények között. A nappali ellátás keretében lehetőség van a napi egyszeri meleg étkezés biztosítására.

munkatársak:
Balog Jánosné gondozónő
Deli Judit gondozónő
Geiszkopf Edit gondozónő / terápiás munkatárs
Mohainé Haraszin Zsuzsanna gondozónő / terápiás munkatárs / intézményvezető helyettes
Orosziné Horváth Rita gondozónő
Orbán Éva intézményvezető / klubvezető
Varga Mirjam terápiás munkatárs

Nyitvatartási idő:

Hétfő – Csütörtök 7.30- 16 óráig          Péntek 7.30- 13.30 óráig

Társulási megállapodás

Szervezeti és működési szabályzat

Alapító okirat

Szakmai program