Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja

7370 Sásd, Szent Imre út 25-27.
Telefon: 06-72/475-663

Honlap: www.sasdkonyvtar.hu
E-mail: mkk@sasdiamk.hu

Intézményegység vezető: Jusztinger Brigitta

A Művelődési Központ és Könyvtár Sásd város összevont közművelődési intézménye. A kulturális centrumként működő többfunkciós intézményben a könyvtár mellett, hagyományos és nem hagyományos művelődési formák, civilek, amatőr művészeti csoportok kapnak helyet. Tevékenységi köre kiterjed klubok, szakkörök működtetésére, kiállítások, fesztiválok közönségtalálkozók megrendezésére, tanfolyamok lebonyolítására. Feladata továbbá nemzeti ünnepek, megemlékezések lebonyolítása, színházlátogatások, kirándulások szervezése. Számos szabadtéri- és nagyrendezvénnyel segíti mind az egyetemes, mind a nemzeti, etnikai és helyi kulturális hagyományok őrzését, ápolását.

Az intézmény számos szakmai elismerés mellett 2006 januárjában a városban elért kiemelkedő információs szolgáltatásáért és közösségteremtő tevékenységéért Nívódíjat kapott a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetségtől.

Az intézmény 2005 óta sikeres pályázat eredményeként a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás területén 20 település mozgókönyvtári ellátását is biztosítjuk, mivel a 27 település közül 17 községben egyáltalán nem működött könyvtár. A települések tekintetében a Csorba Győző Könyvtár szolgáltatja a könyveket, melyek mozgókönyvtár formájában jutnak el a községekhez.

A közel 50 000 kötetes városi könyvtár a lakosság minden igényét igyekszik kielégíteni, ezért a gyors és szakszerű olvasószolgálat és tájékoztatás informatikai hátterének megteremtése nagyon fontos. A könyvtárunkat a felsőoktatásban és felnőttoktatásban részt vevő olvasók igényeinek kiszolgálását éppúgy fontos feladatnak tartjuk, mint a nyugdíjasok, a nagycsaládosok és a hátrányos helyzetűek, valamint a fogyatékkal élők olvasási szokásainak alakítását. Folyamatosan tájékoztatjuk az olvasóközönséget és a lakosságot a könyvtár programjairól és újdonságairól, évfordulókhoz kapcsolódó könyvajánlásokról új szolgáltatásainkról a Sásd és Vidéke közéleti kulturális kéthavilapban, plakátokon és a www.sasdkonyvtar.hu weboldalon. Honlapunkon folyamatosan hírt adunk programjainkról, szolgáltatásainkról, katalógusunk online elérhető melynek nagy sikere van a fiatalabb olvasók körében.Regisztrált ODR és Szikla felhasználóként könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtárakból is beszerezzük a kívánt dokumentumokat, illetve saját állományunk kölcsönözhető dokumentumait a mozgókönyvtári hálózat minden könyvtára számára elérhetővé tesszük eredeti vagy másolt formában.