Honismereti Szakkör, Sásdi Történeti Téka

Honismereti Szakkör

Honismereti Szakkörünk 1962. január 6-án alakult a sásdi „József Attila” Művelődési Házban. Alapvető célja a Baranyai Hegyhát néprajzi, szellemi és tárgyi hagyományainak, történelmi múltjának felkutatása. Pusztuló értékeink megörökítése, ismeretterjesztő előadások útján, járásunk dolgozói körében, közkinccsé tenni szellemi hagyományainkat, tárgyi eszközeinket pedig tájmúzeumban gyűjtve állandó kiállítás létrehozásával. A szakkör pedagógusokból állt, munkájával lefedte az egész járást, ahol iskolakörzetekre bontva dolgoztak. Sásdról három tagja is volt az alakuló szakkörnek: Bodó László (szakkörvezető), Maksay Zoltán és Cserfai Sándor.

Az első fél év során kiderült, hogy a járáson belüli nagy távolságok miatt, a működési területüket Sásdra és annak néhány környező kistelepülésére kénytelenek szűkíteni, ezért szinte csak sásdi tagokat toboroztak. A szakkörvezető személye többször változott az korai években. Bodó László és Maksay Zoltán után Vajda József vállalta a munkát.

A krónikaírás a településen történt eseményekről 1970 óta folyamatos, a tagok tevékenyen közreműködtek a Sásd monográfia (1982) anyaggyűjtésében, szerkesztésében is. Az ifjúsági szakkör tagjai is rendszeresen szerepet vállaltak a munkából. 1985-re a tisztes mennyiségű tárgyi, okiratos és fénykép anyag gyűlt össze a település múltjával kapcsolatban. A munka gyümölcseként a helyi kultúrházban megnyílhatott Sásd állandó helytörténeti kiállítása, mely közel 25 évig volt megtekinthető.

A Honismereti Szakkör 2001-ben Sásd Városért Díjat kapott.

Vajda József (1921-2010) közel 45 évig vezette a helytörténeti szakkört. 1994-ben Sásd Városért Díjjal jutalmazták, 2001-ben Sásd Város Díszpolgára Címmel tüntették ki.

Jelenleg a Honismereti Szakkör a Sásdi Általános Művelődési Központ keretein belül működik, a helyi önkormányzat támogatásával. A 2012-ben lezárult „Digitár” projekt segítségével egy új kiállítóhely nyílt a gyűjtemény számára a Sásdi Történeti Téka épületében. A szakkör tagjai kéthetente ülnek össze, feladatuk – a gyűjtésen, a tárgyak rendszerezésén és a krónikaíráson túl - a folyamatos érdeklődést fenntartó, kiállítás üzemeltetése.

A Honismereti Szakkör 2001-ben Sásd Városért Díjat kapott.

Vajda József (1921-2010) közel 45 évig vezette a helytörténeti szakkört. 1994-ben Sásd Városért Díjjal jutalmazták, 2001-ben Sásd Város Díszpolgára Címmel tüntették ki.

Szakkörünk nyílt, tehát várunk minden Sásd iránt érdeklődőt.

Helytörténeti kiállításunk megtekintéséhez bejelentkezés szükséges.

További információ:
helytortenet@sasd.hu címen, vagy Urvald Péter szakkörvezetőtől kérhető.
https://www.facebook.com/SasdiTortenetiTeka

Sásdi Történeti Téka

A Sásdi Történeti Téka több szolgáltatással várja az érdeklődőket:

- Kiállítás: alapjait az 1985-ben nyitott helytörténeti kiállítás biztosítja. A Honismereti Szakkör gondozásában álló gyűjteményt muzeológus segítségével a tagság rendszerezte. A gyűjteménynek új kiállítóhelyet biztosítottak a ”DIGITÁR - Könyvtári informatikai infrastruktúra fejlesztése Sásdon” (TIOP-1.2.5-09/1-2009-0012) című projekt keretében. Ezzel párhuzamosan kísérlet történik a gyűjteményben őrzött emlékanyagnak az iskolai oktatásba való beépítésére, azaz múzeumpedagógiai hasznosítására is. A kiállítás alaphangsúlya – a gyűjtemény összetételéből és természetéből következően – a néprajzi-helytörténeti, helyi ipar- és kereskedelem-történeti, vasúttörténeti, vagyis az életformát reprezentáló anyagon van.

Helytörténeti kiállításunk megtekintéséhez bejelentkezés szükséges.

- Rendezvényhelyszín: Az épület kialakításánál figyelembe vették a kor igényeihez igazodva a közösségi tér iránti igényt. Ennek megfelelően az emeleten Előadóterem lett kialakítva, ahol családi, kulturális, oktatási és projektrendezvények lebonyolítását vállaljuk. Terveink szerint hamarosan elkészül Kemencés Udvarunk és Kő Archívumunk, melyek szintén rendelkezésre állnak a nagyközönség előtt.

További információ: helytortenet@sasd.hu címen, vagy Urvald Pétertől kérhető.
Cím: 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 4.