Felügyeleti szerv

Sásd Város Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal működése felett törvényességi, felügyeleti és ellenőrzési hatáskört gyakorol:


Baranya Megyei Kormányhivatal
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya