Csapadékvíz elvezetés

A Baranya-csatorna Sásd közigazgatási területére eső szakasza természetes, ősi jellegű víztest. A vízfolyás folyását viszonylagos egyenesség jellemzi. A település déli részén halad át a forgalmas 66. számú fő közlekedési út alatt. A település határához érve a csatorna vize az esőzések alkalmával felduzzad, mely révén veszélyezteti a lakóépületeket.

            A projekt célja Sásd település éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése, a csapadékvíz okozta károk kockázatának megelőzése és a kockázatkezelés előmozdítása. A tervezett beavatkozás specifikus célja Sásd belterületén a csapadékvíz hálózat fejlesztése a vízkár veszélyeztetettség csökkentése céljából. Ezzel egyidőben lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében.

            Annak érdekében, hogy a Baranya-csatorna kiöntése esetén a Gödrei vízfolyás visszaduzzadása a mellette elhelyezkedő ipari területekbe ne tudjon kárt okozni a becsatlakozásnál vízkormányzó műtárgy létesítése szükséges, az R-6-os számú részletrajz szerinti zsiliptolózár elhelyezésével. Jelen fejlesztés megvalósítását követően a Baranya csatorna árhulláma és így a zsiliptolózár elzárása és a tervezési területet érintő egyidejű nagy csapadék esetén a zsiliptolózárnál mobil szivattyús átemelést szükséges alkalmazni.

            Annak érdekében, hogy a járdától megfelelő védőtávolságot tarthassunk a korábbinál nagyobb árokmélységet is figyelembe véve az É-i oldalon az árok burkolása szükséges. A Petőfi Sándor utca kereszteződésénél az É-ról érkező csapadékot egyedi rácsos áteresszel fogjuk össze.

            A vízkár veszélyeztetettség csökkentését célzó fejlesztések révén csökkennek lakosság által védekezésre és kárelhárításra fordított idő és anyagi erőforrások. Ezáltal megnövekszik a lakosság termelő munkával töltött ideje, mely hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez és lehetővé teszi a munkaerőpiaci változásokra való rugalmasabb reagálást hozzájárulva a piaci igényekhez rugalmasabban alkalmazkodni tudó emberi erőforrás fejlesztés ITP célhoz.

            A fejlesztés műszaki-szakmai eredménye: Sásd településen a csapadékelvezető csatorna fejlesztése, a csapadék a Baranya-csatornába történő elvezetése kiépített csapadékvíz elvezető hálózaton keresztül. A fenntartható vízgazdálkodás érdekében szemléletformáló akció lebonyolítása.

            A projekt támogatottsága 100%, a megvalósulás vége 2019.04.30.