Alapítványok

"Engedd, hogy segíthessünk" Alapítvány

A szervezet elnöke: Rabb Győzőné
A szervezet székhelye: 7370 Sásd, Szent Imre út 29.

A szervezet küldetése

A Települések Oktatási Társulása Sásdi Általános Iskolájával jogviszonyban álló tanulók tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, énekkari bemutatókon, rajz és egyéb kulturális pályázatokon, tehetséggondozó szaktáborokban, hazai és nyelvi táborokban való részvételének költségeihez való hozzájárulás, illetve fedezet biztosítása. Tagjai szülők, pedagógusok, helyi vállalkozók.

Idén is örömmel fogadjuk adójuk 1%-ának felajánlását!

A rendelkező nyilatkozatra írandó adataink:
A kedvezményezett neve: "ENGEDD, HOGY SEGÍTHESSÜNK" ALAPÍTVÁNY
A kedvezményezett adószáma: 18304787-1-02

Letölthető dokumentumok:

Sásd Kultúrájáért Közalapítvány

Az alapítványt a Pécsi Törvényszék 16.Pk.60.121/2001/15. számú végzésében végelszámolás alá vette.

A szervezet elnöke:
A szervezet székhelye: 7370 Sásd, Dózsa György u. 32.

A szervezet küldetése

Sásd város kulturális életének támogatása, a lakossága kulturális ellátása színvonalának javítása, közreműködés a közművelődési feladatok ellátásában, a művészeti tevékenység támogatásában.

A Közalapítvány céljainak megfelelően elsősorban:

  • a sásdi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységének segítése, feladatainak támogatása,
  • a Sásdon megrendezésre kerülő kulturális rendezvények, események, programok támogatása illetve segítése ( Tavaszi Fesztivál, Zenekari Fesztivál, Közönségtalálkozók, Kiállítások),
  • a Művelődési Központ és Könyvtár által fenntartott vagy támogatott civil szervezetek munkájának, rendezvényeinek támogatása ( Városi Fúvószenekar, Vegyeskar, Őszidő klub, Honismereti Szakkör, Tánccsoport ),
  • az intézmény technikai eszközeinek, berendezési tárgyainak javítása, fejlesztése, újak vásárlása,
  • az intézmény hatáskörébe tartozó kiadványok ( plakátok, aprónyomtatványok, folyóiratok, könyvek, CD-k, nyomdaköltségeinek vagy egyéb költségeinek ( pl. szerzői jogdíj ) támogatása, dokumentumok kiadása,
  • könyvtári dokumentumok beszerzése.

Letölthető dokumentumok: