Megnyílt az oroszlói hulladékudvar

A hulladékudvarok és gyűjtőpontok igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a lakosságot:

Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe is szállítható, és ott a jogosultnak átadható, vagy külön gyűjtőedényben elhelyezhető.

 A település lakosai részére igénybe vehető hulladékudvarról a közszolgáltató honlapján (www.delkom.hu) nyújt tájékoztatást. A nyitva tartás rendjét, a hulladékudvarban gyűjthető egyes hulladékokra és a hulladékudvar igénybevételi módjára és a mennyiségi korlátokra vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató a honlapján és a hulladékudvarban közzéteszi.

A Közszolgáltató a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában meghatározza a természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok mennyiségét. A természetes személy ingatlanhasználó e jogát csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette.

A Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal települései közül Sásd város, Felsőegerszeg, Meződ, Palé, Varga és Vázsnok községek lakossága az oroszlói hulladékudvar szolgáltatásait veheti igénybe. Az oroszlói telep nyitvatartása: minden csütörtökön 10 órától 16 óráig, minden hónap második szombatján 12 órától 16 óráig.

Az alábbi linkre kattintva megtekinthető a lakossági hulladékudvarba beszállítható hulladékok fajtái és mennyiségük.

http://delkom.hu/hulladekudvarok