Helyi Esélyegyenlőségi Program településenkénti tervezetek

Sásd Város Önkormányzata, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Palé, Varga, illetve Vázsnok Községek Önkormányzatai jelenleg készítik elő a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukat. A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) ötévente, öt év időtartamra alkotandó kötelező dokumentum. A most megalkotandó HEP-ek 2013, az első programkészítése óta a második ötéves időtartamú tervek.

A HEP elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre.

A program tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését is. Célunk, hogy a programmal felmérjük a településen élő marginalizálódott csoportok helyzetét, egyben meghatározzuk azokat a fejlesztési irányokat, melyek e célcsoportok életminőségében változásokat érnek el. A HEP elfogadásával érvényesíteni kívánjuk:

  • az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
  • a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
  • a diszkriminációmentességet,
  • szegregációmentességet,
  • tervezzük a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket érintő intézkedések érdekében együttműködünk az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP helyzetelemzésből (HE) és intézkedési tervből (IT) áll. A HEP-et az érintett, a kérdésben együttműködő intézmények, civil és for-profit szervezetek képviselői együtt (HEP Fórum) készítették elő, elfogadásáról a képviselő-testületek döntenek.

Az önkormányzatok biztosítják, hogy a település minden lakója, az önkormányzat intézményei és azok munkatársai, valamint az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program, már a tervezés munkafolyamata során is. Ennek érdekében az elkészült tervezeteket Sásd honlapján közzétesszük, illetőleg a papír alapú dokumentumba való betekintés lehetőségét is biztosítjuk bárki számára az önkormányzat hivatalában (Sásd, Dózsa György utca 32. 1. em. 25. szoba), elsősorban ügyfélfogadási időben.

7 dokumentum (településenként egy-egy HEP és a tervezés alapjául szolgáló statisztikai melléklet) érhető el, településenként, Sásd, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Palé, Varga és Vázsnok községekre vonatkozóan. Az elkészülés sorrendjében, várhatóan október folyamán lesz teljes a megtekinthető tervezetek listája. A tervezetekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket személyesen, írásban (Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 1. em. 25., Koszorus Tímea) vagy e-mailben (aljegyzo@sasd.hu) lehet eljuttatni, legkésőbb a képviselő-testületi döntés napjáig beérkező véleményeket tudja a testület figyelembe venni. Az elfogadásról várhatóan 2018 novemberében döntenek a képviselő-testületek.

2018. október 12-én Palé és Vázsnok HEP-tervezete kerül közzétételre.

Palé Közös Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezete

Palé Közös Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program indikátor táblái

Vázsnok Közös Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezete

Vázsnok Közös Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program indikátor táblái

2018. október 25-én Sásd HEP-tervezete kerül közzétételre:

Sásd Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezete

Sásd Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program indikátor táblái

2018. október 26-án Felsőegerszeg HEP-tervezete kerül közzétételre:

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezete

Felsőegerszeg Közös Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program indikátor táblái

2018. november 07-én Varga HEP-tervezete kerül közzétételre:

Varga Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezete

Varga Közös Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program indikátor táblái

2018. november 21-én Meződ HEP-tervezete kerül közzétételre:

Meződ Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezete

Meződ Közös Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program indikátor táblái

2018. november 22-én Baranyaszentgyörgy HEP-tervezete kerül közzétételre:

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezete

Baranyaszentgyörgy Közös Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program indikátor táblái

Koszorus Tímea
aljegyző
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
7370 Sásd, Dózsa György u. 32.
Tel.: 06 / 72-576-527.
E-mail: aljegyzo@sasd.hu